Happiness Break Waffle - 1526. Sk. 38/B

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Happiness Break Waffle

Address :

1526. Sk. 38/B, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1526. Sk. 38/B, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Hayriye Tuncay on Google

Waffle ve wonderfull tatlilari favorimiz :) Dondurmalari da cok guzell. Ayni zamanda her kosulda kibar bir sekilde teslim ediliyor, harika :)
Waffles and wonderfull desserts are our favourites :) Their ice creams are also very good. At the same time, it is delivered politely in all conditions, great :)
k
kadir onbir on Google

Cok iyi bir yer. Çalışanları güler yüzlü ve çok güzel karşılıyorlar :)
It's a damn good place. They welcome the employees with a smile and very nice :)
S
Sercan Kılıç on Google

Güler yüzlü olmaları ve ellerinin lezzetlerini şiddetle tavsiye ediyorum ?
I highly recommend them to be smiling and to taste the tastes of their hands ?
M
Metehan Donmez on Google

Mahallemizin wafflecısı, bayılarak tüketiyoruz. Özellikle waffleın yanına çay söylemenizi tavsiye ederim. Kapalı bardakta sıcacık geliyor ve günün her saati taze demlenmiş olarak geliyor
We consume with fainting, waffler of our neighborhood. I especially recommend you to drink tea next to the waffle. Comes warm in sealed cup and comes freshly brewed around the clock
T
Tal Dag on Google

Acayip lezzetli dondurmaları var. Waffle'in çikolatası çok kaliteliydi. Malzemeleri kaliteli kullandıkları için ürünler çok güzel. Böyle devam etmelerini ümit ediyorum.
They have amazingly delicious ice creams. Waffle's chocolate was very high quality. The products are very nice because they use quality materials. I hope they continue like this.
m
metehan mutlu on Google

Tartışmasız ve istisnasiz sürekli sipariş verdiğim nazik çalışanlar, epey lezzetli tatlılar yapan bir isletme. Kesinlikle tercih edilmesi gereken bir tatlıcı. Wonderfull ise en sevdiğim tatlı
It is a business that makes very delicious desserts, with courteous employees that I order without exception and without exception. Definitely a must-have dessert. Wonderfull is my favorite dessert
B
Barış Doğru on Google

Waffle çok lezzetli, malzeme çeşitliliği çok değil ama miktarı bol. Çikolatası çok güzel. Wonderful da güzel fakat kek kısmı biraz fazla ve içindeki meyve oranı gerçekten çok az. Waffle’ı tavsiye ederim.
Waffles are very tasty, the variety of ingredients is not much, but the amount is plentiful. The chocolate is beautiful. Wonderful is also nice, but the cake portion is a bit too much and the fruit ratio is really low. I recommend the waffle.
M
Mustafa Boybey on Google

Yummy ??

Write some of your reviews for the company Happiness Break Waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *