Tuzluçayir Kumrucu - Tıp Fakültesi Cd.

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Tuzluçayir Kumrucu

Address :

Tıp Fakültesi Cd., 06620 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06620
Categories :
City : Mamak/Ankara

Tıp Fakültesi Cd., 06620 Mamak/Ankara, Turkey
Y
Yeliz Asil on Google

Fiyatları sürekli yükseltiyorlar bu yüzden elediğimiz bir esnaf?
They keep raising the prices so it's a tradesman we eliminated ?
E
Emre Emre on Google

1,5 saat boyunca sipariş çıktı çıktıyor diyerek oyalayan, bir avuç salamı kavurup gönderemeyen, sonra da gecenin yarısında siz başka yerden sipariş verin diyen lokanta.
The restaurant that stalls for 1.5 hours saying that the order is out, can't roast a handful of salami and send it, and then says you order from somewhere else in the middle of the night.
K
Kamile Uyar on Google

Menü fiyatları uygun, çalışanlar hızlı ve ilgili Köfte ekmek yedik çok beğendik Bol kazançlar
Menu prices are affordable, employees are fast and concerned We ate meatballs and we liked it very much. big wins
M
Murat Dalgıç on Google

Sipariş verdim 45 dakka oldu daha henüz gelmedi 10 dakkalik yerden hiç beğendim
I ordered it, it's been 45 minutes, it hasn't arrived yet, I don't like it from 10 minutes
S
Sultan Uludag on Google

İlgili telefon diyalogunuz icin tesekkur ederim.hızlı bir şekilde gönderiyorum :)) ;))❤
Thank you for your related phone conversation. I'm sending it quickly :)) ;))❤
K
Kadir Ateş on Google

Kumru söyledik 1 saat bekledik ondan sonra konum attığımız halde adresi bulamadılar ve lakayıt cevap verdiler eve söyleyipte boşa beklemeyin…!
We said Kumru, we waited for 1 hour, then they couldn't find the address even though we took a position, and they gave a nonchalant answer, don't tell the house and wait in vain…!
Z
Zeki Demirci on Google

Kumru gayet lezzetli, sosisli de oyle. Lakin kullandiklari amerikan salatasi ve ketcap/mayonez lezzete golge dusuruyor. Bu kadar kalitesiz malzeme almak yerine mayonez ve amerikan salatasini kendileri yapsalar daha lezzetli bir urun cikar ortaya. Ya da bu 2 malzemeyi kaldirsinlar, bunlar olmasa lezzetli olacak bir urun, bu 2 malzeme sayesinde lezzetsiz bir hâle donusuyor.
Kumru is delicious, so is the sausage. However, the American salad and ketchup/mayonnaise they use overshadow the flavor. Instead of buying such poor quality ingredients, if they make mayonnaise and American salad themselves, a more delicious product will come out. Or let them remove these 2 ingredients, a product that would be delicious without these, turns into a tasteless product thanks to these 2 ingredients.
z
zeynep yalnız on Google

G. J

Write some of your reviews for the company Tuzluçayir Kumrucu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *