ESNAF KONAĞI - Veli Necdet Arığ Cd 12 /a 06150

5/5 based on 8 reviews

Contact ESNAF KONAĞI

Address :

Veli Necdet Arığ Cd 12 /a 06150, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +998
Postal code : 06490
Website : https://mekanlar.com/mekan/esnaf-konagi-emek
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Veli Necdet Arığ Cd 12 /a 06150, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Bünyamin Taşdelen on Google

Süper harika yemekleri çok lezzetli
Super great food very delicious
H
Hızlı, Sağlıklı ve Lezzetli on Google

Harika..Teşekkürler
Great..thanks
M
Merdan Paltayev on Google

Bravo güzel yemekler
Bravo good food
S
Seyit Ahmet on Google

Gercekten kaliteli yemekler yapiyosunuz bravo
You're really making good quality bravo
T
Tunc Guven on Google

Lezzetli hizli guler yüzlü
Delicious quick smoothie
N
Nizamettin Taşdelen on Google

Küçük şirin bir yer gayet sıcak kanlılar Emre Bey'in ilgi alakasına ayrıca teşekkür ediyorum
It is a small cute place, they are very friendly, I would like to thank Emre Bey for his interest.
t
tefo Sarısaçlı on Google

Çok güzel bir mekan yemekler doyurucu personel güler yüzlü tebrikler
A very nice place, the food is hearty, the staff is smiling, congratulations
A
Ahmet Evcimen on Google

Emek ve Bahçelievler bölgesine gidebileceğiniz en iyi sulu yemek lokantasıdır..Fiyatları da gayet ulaşılabilir.
It is the best succulent restaurant you can go to Emek and Bahçelievler region. Its prices are also very affordable.

Write some of your reviews for the company ESNAF KONAĞI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *