Arabica Coffee House Tepe Prime - Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime İş veYaşam Merkezi 266/C04

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Arabica Coffee House Tepe Prime

Address :

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime İş veYaşam Merkezi 266/C04, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime İş veYaşam Merkezi 266/C04, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
E
ERDEM DEMİRTAŞ on Google

Kahve lezzetli. Starbucks klasiğinden farklı olarak daha lezzetli.
The coffee is delicious. It's tastier than the Starbucks classic.
G
Genç Production on Google

Arabica menta bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Yüz yılın icadı. İce ve sıcak iki seçenek var ikiside mükemmel!!!!
Arabica menta addictive friends. The invention of the century. There are two options, ice and hot, both are excellent !!!!
S
Sultan Atak on Google

Soğuk filtre kahve güzeldi. Mekan da güzel içerisi serin oluyor. Açık alanı kalabalık. Ama kahvenizi alıp çalışmak ya da sohbet etmek için ideal
Cold filter coffee was nice. The place is nice and it's cool inside. The open space is crowded. But it's ideal for having your coffee and working or chatting.
H
Havva Demet İşler on Google

Tepeprime da tontiş bir kedi var. Ve bu mekânda görebilirsiniz o boncuğu. Çok tatlı ya. Güler yüzlü çalışanların olduğu bir Arabica.
I have a cat in my tepeprim. And you can see that bead in this place. Sweet. An Arabica with friendly employees.
C
Capt. SeZeR ISIN on Google

Teşekürler güzel kahveniz için. Bir fincanın kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözünün ilginç hikayesi “Bir fincanın kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü yaygın bir rivayete göre; Üsküdarlı bir kahve satıcısının, Rum gemi kaptanına kahve ikram etmesiyle başlar. Aradan 40 yıl geçer ve Üsküdarlı kahveci savaşta esir düşer. Kahveciyi tanıyan Rum kaptan kendisine 40 yıl önce kahve ikram eden adamı unutmaz ve ona yardım eder.
Thank you for your good coffee. The interesting story of the saying "A cup of coffee has forty years of memory" According to a common legend, "A cup of coffee has a memory of forty years"; It begins with a coffee seller from Üsküdar offering coffee to the Greek ship captain. 40 years pass and the coffee maker from Üsküdar is captured in the war. The Greek captain, who knows the coffee shop, does not forget the man who offered him coffee 40 years ago and helps him.
D
Devrim Adem Akkaş on Google

Güzel bir konuma sahip kafe. İçerisi nezih görünüyor ve self servis bir anlayışa sahipler. Sanırım bütün arabica coffe şubeleri aynı şekilde çalışıyor.
Nicely located cafe. The interior looks decent and they have a self-service mentality. I guess all arabica coffee branches work the same way.
G
Gezme Sanatı on Google

Son derece güzel döşenmiş şık bir yer ve personel ilgili
Extremely nicely furnished, stylish place and attentive staff
G
Gümüş complexity on Google

Ankara'da en beğendiğim kahve zinciri özel isteklere bile cevap veriyorlar bir çayları vardı çok beğenmiştim keşke satsanız demiştim hemen haftalık toplantılarında konuşmuşlar kabul oldu ve ve tarifi ile aldım .Bunlar güzel şeyler
My favorite coffee chain in Ankara, they even respond to special requests. They had a tea, I liked it very much, I wished you would sell it, they talked at their weekly meeting, it was accepted and I bought it with the recipe.

Write some of your reviews for the company Arabica Coffee House Tepe Prime

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *