Liva Pastanesl - 147. Sk No:4

3/5 based on 2 reviews

Contact Liva Pastanesl

Address :

147. Sk No:4, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

147. Sk No:4, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
G
Gokhan Duysak on Google

Yoruma gerek yok
No comment needed
İ
İGU on Google

Kusura bakmayın ama ben bu kadar kötü ve berbat bir işletme görmedim. Bi internet siparişi verdim aman siz sakın kanıpta sipariş vermeyin..eve servis tamamen fiyasko.. ınternetten verdığım sipariş gece 22:30 da gelmesi bir sorun gelen kestaneli pastanenın bayat kuru kokuyor olması ayrı bir sorun. İçinde kestane olmaması ayrı bir sorun ve bu berbat yaşpastaya 75tl para verdık.. Asla sizlerde bu hataya düşüpte sipariş vermeyın. Sonrasında butun subelerıne saatlerce bıldırmek için aradımcevap yok.. sonra ınstagramdan yazdım yıne cvp yok.. LİVA yı asla tavsiye etmiyorummm
Sorry, but I have never seen such a bad and lousy business. I gave an internet order, oh, you do not order in the blood ... and the service is completely fiasco .. The fact that the chestnut patisserie smells stale dry is another problem. Not having chestnuts in it is a separate problem and we gave 75tl money to this lousy cake. Afterwards, I called all the branches to let them know for hours, no answer .. then I wrote on Instagram again no CVP .. I never recommend LIVA

Write some of your reviews for the company Liva Pastanesl

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *