Alacaatlı Pide Kebap Lahmacun Sarayı - Çayyolu

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Alacaatlı Pide Kebap Lahmacun Sarayı

Address :

102/C Alacaatlı Köyü Yolu, Çayyolu, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

102/C Alacaatlı Köyü Yolu, Çayyolu, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
O
Osman Bahadır Özden on Google

Sevdiğim bir mekan çabuk servis hızlı yemek yiyebileceğiniz bir yer
A place I like, quick service, a place to eat fast
B
Burhan Çakır on Google

Ortalamanın altında. Kebapların yanına yolladıkları ezmeyi görseniz şaşarsınız! Köpeğe mama yollar gibi bir kaşıklık ezme yolluyorlar. Alacaatlı-Yaşamkent bölgesinde gerçekten kebapçı eksikliği var. Bu muhitin insanları böyle yerlere layık olmamalı.
Below average. You would be surprised to see the paste they send with the kebabs! They send a spoonful of paste like feeding the dog food. There is a real shortage of kebab shops in the Alacaatlı-Yaşamkent region. The people of this neighborhood should not be worthy of such places.
R
Ramazan Karakose on Google

Lahmacunu okadar güzel acılmıs ve lezzetliki anlatamam fiyat olarakta gayet uygun
Lahmacun is so beautifully cooked and delicious that I can't explain it, it's very affordable in terms of price.
Y
Yağmur Yıldırım on Google

Lahmacunu beklediğimden daha büyük ve lezzetliydi sipariş biraz geç gelse de sıcaktı ?
Lahmacun was bigger and delicious than I expected, even though the order came a little late, it was hot ?
A
A. on Google

Gayet lezzetli yorumlardaki insanları anlamış değilim doğrusu 10 kişiden 1 i kötü demiş neyi kötü buldunuz merak ettim açıkcası
I don't understand the people in the very delicious comments, in fact, 1 out of 10 people said it was bad, I was wondering what you found bad, frankly.
b
burak akbal on Google

Pide içini kendimiz hazırlayıp götürüyoruz. Hamurunu tam kıvamında, ince açıp, çok güzel pişiriyorlar. Yıllardır hiç bozulmadı.
We prepare the pita stuff ourselves and take it away. They roll out the dough in its perfect consistency, thinly and bake it very well. It hasn't broken down for years.
E
Erdem Fidan (ErdmFidan) on Google

Pideleri ve çorbaları lezzetli, ufak çaplı bir esnaf lokantası.. servis konusunda biraz yavaş ve duyarsızlar. Fiyat noktasında bölgedeki en makul mekan. Esmer bir garson çocuk var, biraz atarlıdır dikkat?
It's a small-scale artisan restaurant with delicious pitas and soups.. they are a bit slow and insensitive about service. The most reasonable place in the area at the price point. There's a brunette waiter boy, he's a bit of a jerk, attention ?
L
Lia ` on Google

Fresh soup

Write some of your reviews for the company Alacaatlı Pide Kebap Lahmacun Sarayı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *