Beyaz Et Restaurant - Hoşdere Cad. No:210/D

4.4/5 based on 8 reviews

Beyaz Et Restaurant - Beyazet.com.tr

BeyazEt Önce Sağlık Sonra Lezzet

Beyaz Et Restaurant - Beyazet.com.tr

Beyazet Restaurant

Menumuzu keşfettikten sonra sağlıklı beslenmenin gerçekten lezzetli olabileceğini göreceksiniz.

Contact Beyaz Et Restaurant

Address :

Hoşdere Cad. No:210/D, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06690
Website : http://beyazet.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Hoşdere Cad. No:210/D, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Saner Yilmaz on Google

Piliç çevirme güzel, ancak ıkram olarak gelen sos turşu çok güzel değil, yoğurtlu bir meze daha güzel olabilir.
Grilled chicken is nice, but the sauce pickle that comes as an addition is not very nice, an appetizer with yogurt can be better.
D
Dogu Beysanoglu on Google

Lezzetli beyaz et yemek isterseniz adres bu isletme.
If you want to eat delicious white meat, this is the address.
S
Svarog on Google

İlk defa gittiğim bir mekan. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine beraber gittik. Gerçekten yediğim en lezzetli tavuklardı. Servis tabağı sunumu falan çok iyiydi. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Gidince hak vereceksiniz.
It's the first place I've been to. We went together on the recommendation of my friend. They were truly the tastiest chicken I have ever eaten. Serving platter presentation was very good. I definitely recommend you to go. You'll be right when you go.
E
Erden Ekin on Google

Yılların eskitemediği mekan. Ürünler gayet lezzetli ama yanında verilen sosun eski tadı yok maalesef. Sırf o sos için bile gittiğim olmuştu. Hayal kırıklığı yaşadım.
A place that hasn't aged over the years. The products are very tasty, but unfortunately the sauce that comes with it does not have the old taste. I even went there just for that sauce. I've been disappointed.
f
fevzi polat on Google

Mekan tasarım vb.olarak güzel bence. Ama onun ötesinde şu zamanda bu kadar güzel yemeği bu fiyata bulmak gerçekten zor. 2 kişi gittik, ikimiz de güzel birer tavuk yemeği söyledik ben bir de soda söyledim, yanlış olmasın 87 tl tuttu. Tavsiye ederim
I think the place is beautiful in terms of design etc. But beyond that, it's really hard to find such good food at this price nowadays. We went as 2 people, we both had a nice chicken dish and I ordered a soda, it cost 87 TL, don't be wrong. I advise
王順文 on Google

Very delicious
M
Mohammed Mahfujur Rahman BHUIYAN on Google

Food is good....
O
Omar Basmajie on Google

I love the food in this restaurant they have a very delicious recipes

Write some of your reviews for the company Beyaz Et Restaurant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *