Funda Pastanesi Galeria - Ümitköy No:19 D:No: 97B

4/5 based on 8 reviews

About Funda Pastanesi Galeria

1800’lü yıllarda, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yer şekilleri, bitki örtüsü, iklimi; tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için yöre halkının bir kısmı geçimini sağlamak amacıyla komşu ülkeleri tercih etmiştir.


Abdulhamit Tarakçı ve oğlu Hurşit Tarakçı, Çamlıhemşin’in bu zor hayat şartlarını göz önünde bulundurarak Moskova’ya gitmiş ve burada fırıncılık yaparak ticari hayata adım atmıştır. Yıllarca bu alanda çalıştıktan sonra, memleketi Çamlıhemşin’e dönmüş ve fırıncılık mesleği babadan  oğula geçerek devam etmiştir. 


Önce İsmail ve Yunus Tarakçı kardeşler ile devam eden bu uzun yolculuğa, Tevfik ve Mehmet Ali Tarakçı kardeşler de katılmıştır.Moskova’dan ayrılarak güneye, Karadeniz sahil şeridine inip Yalta’da baba mesleği olan fırıncılıktan pastacılığa doğru bir geçiş yapan Tarakçı kardeşler "Vatan Pastanesi”ni açmışlardır.


Genellikle Rusya’nın ileri gelenlerinin kümeleştiği bu yörede, gelen talepler doğrultusunda ikinci bir pastane daha açarak "Dilber Pastanesi”ni faaliyete geçirmişlerdir. Tarakçı kardeşler, ticaret hayatında daha da güçlenerek, babalarından aldıkları bayrağın çıtasını her geçen gün daha da yükseltmenin gururunu yaşamışlardır.


Tarakçı kardeşlerin gücü Rus ihtilaline hatta 1928’lere kadar devam etmiştir. Fakat söz konusu ihtilal nedeniyle, mülklere el konulacağı anlaşılınca Türkiye’ye dönmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Kardeşlerden İsmail Tarakçı, büyük güçlükler atlatıp Rusya’dan ayrıldıktan sonra Samsun’a yerleşerek "Ulus Pastanesi”ni açmıştır. Daha sonra yanına gelen kardeşi Mehmet Ali Tarakçı meşaleyi kendisinden devralmıştır.


Mehmet Ali Tarakçı ve kardeşi Tevfik Tarakçı pastacılık sektöründe birçok yenilik yapmış, daha sonra Tevfik Tarakçı ticaret hayatını yalnız devam ettirmeye karar vererek "Sümer Pastanesi”ni açmıştır.


Dedelerinin fırıncılıkla başlayan ticaret hayatını artık babaları ve amcalarından öğrenen Besim Tarakçı ve İbrahim Tarakçı Ankara’ya giderek aile mesleğini III. Kuşağı olarak "Kartal Pastanesi”ni açıp, daha sonra ticaret hayatını "Musuri Lokantası”nı açarak devam ettirmiştir.


1948 yılında İbrahim Tarakçı Ankara’da "Meram Pastanesi”ni açarak, daha sonra kardeşi Bülent Tarakçı ile birlikte pastanecilik serüvenini sürdürmüştür. Burada uzun yıllar çalışan Bülent Tarakçı, kardeşi Günhan Tarakçı; Hüseyin ve Bekir Kutlu ile birlikte 1959 yılında Akay’da "Funda Pastanesi”ni açmışlardır.


Akay’daki Funda Pastanesi’nin Çankaya ve Gaziosmanpaşa şubelerini açarak pastane zincirlerini genişletmişlerdir. 1984’te Ağabey Bülent Tarakçı’nın vefatından sonra, çocukları daha sonra AŞTİ’de "Funda Pastaneleri”nin bir başka şubesini açmışlardır.


Modernlik vizyonunun benimsenmesi ile bir takım değişikliklere giderek "Funda Pastaneleri”nin G.O.P şubesinin konseptini özüne bağlı kalmak kaydıyla değiştirmişlerdir. Son olarak 2010 yılında Çayyolu Yaşamkent ve 2018 yılında Ümitköy Galleria şubesiyle hizmet vermeye devam etmişlerdir.


Moskova’da Hurşit Ağa ile başlayan serüven, yıllar sonra bile torunları tarafından hala güçlü bir şekilde devam etmektedir. TARAKÇI Ailesi öyküsü elbette ki burada bitmeyecek, ailenin gelecek kuşakları devraldıkları bayrağı iftiharla taşımaya devam edeceklerdir.


Tıpkı Hurşit Ağa’nın çocuklarına ve torunlarına devrettiği gibi… Uzun yıllar devam eden bu serüvende, hep yanımızda olan sizlere

Keyif, huzur ve leziz tatların bir arada olduğu bir mekan yarattık.


Nice yıllar bu keyfi birlikte yaşamak dileğiyle…


Contact Funda Pastanesi Galeria

Address :

Mutlukent Mahallesi 2432. Cadde Galeria AVM B Blok, Ümitköy No:19 D:No: 97B, 06800 Çankaya, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06800
Website : http://www.fundapastaneleri.com/
Categories :
City : Çankaya

Mutlukent Mahallesi 2432. Cadde Galeria AVM B Blok, Ümitköy No:19 D:No: 97B, 06800 Çankaya, Turkey
I
Işık Baysoy on Google

Temiz,misss gibi kokan. bir pastane ..Vitrinde yiyecekler harika..Servis elemanları ilgili .. Yıldızları hak ediyor
Clean, smells like misss. a patisserie ..The food in the window is great..The service staff is relevant .. It deserves stars
A
Ahmet AL (AAL) on Google

Ankara’nın en eski pastanelerinden Funda’nın Galleria şubesi. Oldukça geniş bir pastane. Sanıyorum geniş bir menüsü var yemekleri de kapsayan lakin pastanede pastane ürünleri denemeyi sevdiğimden yemeklerine bir şey diyemeyeceğim. Pastaları taze ve kreması lezzetli. İtalyan kreması kullandıklarını ilettiler. Fiyatları normal, kahveleri hiç fena değil.
Galleria branch of Funda, one of the oldest patisseries in Ankara. It's quite a large patisserie. I think they have a wide menu including dishes, but I cannot say anything about their food as I like to try patisserie products in the patisserie. Their cakes are fresh and the cream is delicious. They reported that they used Italian cream. Prices are normal, their coffee is not bad at all.
i
idil deniz on Google

Viyana cafelerine benzettim. Güneş alan dış mekanı, pandemi koşullarına uygun yeme & içme fırsatı veriyor. Siyes buğdaylı kaseleri meşhurlarından; tatlıları da oldukça iyi. Servis de biraz daha hızlı olursa, beşinci yıldızı alır!
I liken it to Vienna cafes. Its sunny outdoor space provides the opportunity to eat & drink in accordance with pandemic conditions. Siyes wheat bowls are famous; Desserts are pretty good too. If the service is just a little bit faster, it gets a fifth star!
A
Ali Emre Akgunes on Google

Aslında dört yıldız değil de üç yıldız vermeyi düşünüyordum ama belki motivasyon olur diye şimdilik dört yıldız yapalım. Konum olarak güzel bir noktada yet alan yeni bir mekan olmasına karşın sigarasız iç kapalı oturma alanı biraz dar ve sıkışık koltuklar sandalyeler masalar fena değil. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan pastane cafe karışımı mekanda ilk eksiklik olarak milföy ürünün olmaması sayılabilir. Özellikle Ankara’da bir çok mekanda popüler olan milföy ürünleri maalesef mekanda hafta sonu öğleden sonra bir saatte yoktu bu durumu garipsedim. Milföy dışında bir çok ürün mevcut gerek tatlı gerek tuzlu gerek yaş pasta anlamında lezzet kalite fiyat performans ortalama üstü denebilir. Personel sayısı yeterli ekip biraz genç ama ilgili ve nispeten hızlı sayılabilir. Tekrar gidilebilecek olan bir mekan olarak sıralamada dört yıldız da yer alıyor. Çay ve latte içtiğimiz mekanda kahvesi fena değildi. Tirilice yine aynı şekilde fena değildi. Unsuz tatlısı da başarılıydı. Daha önce de bir kaç defa gittiğim mekanı tavsiye ederim.
Actually, I was thinking of giving three stars instead of four, but let's do four stars for now, maybe for motivation. Although it is a new place in a good location, the indoor indoor seating area is a bit narrow and cramped, the seats, chairs and tables are not bad. The lack of puff pastry products can be considered as the first shortcoming in the patisserie-cafe mix venue, which has a wide range of products. Especially in Ankara, puff pastry products, which are popular in many places, were unfortunately not available in the place at one hour on the weekend, and I found this situation strange. There are many products other than puff pastry, both sweet, salty and wet cakes. Taste, quality, price performance can be said to be above average. The number of personnel is sufficient. The team is a little young, but can be considered relevant and relatively fast. As a place that can be visited again, there are four stars in the list. The coffee was not bad in the place where we drank tea and latte. Tirilice wasn't too bad either. The flourless dessert was also successful. I highly recommend the place I've been to a few times before.
O
Ozge Askiner on Google

Funda’nın GOP’taki şubelerine çok sık giderdim. Mısırlı şinitzelleri, köri soslu tavukları, kreplerini hep severek yemişimdir. Yıllar sonra Ümitköydeki şubelerine de gittiğimde lezzet farkı görmedim açıkcası. Yemekleri lezzetli. Yalnızca yine çoğu kafede olduğu gibi burada da kafenin en güzel yeri sigara içenlere ait maalesef.
c
cenap duran on Google

Moderate
S
Saad Alabed on Google

It was calm, cozy, and service was fast and helpful. I had Sahlep which was tasty but in total, I think that the decoration was ordinary and lack of some music.
L
Lo' Dho' on Google

Very good place for breakfast and if you want a light lunch. I also get cakes from here. Friendly staff.

Write some of your reviews for the company Funda Pastanesi Galeria

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *