Patile

4.2/5 based on 8 reviews

Patile - Patile.com.tr

Patile

About Patile

Şubat 2003’te başlayan bir lezzet yolculuğu bizimkisi. Dünyanın en büyük mutfaklarından olan Türk Mutfağı sevdalısı olarak bizler geleneksel reçeteler ile günümüz yeme içme trendlerini harmanlayarak her kuşağa hitap edebilen ürünler takdim etmeyi hayal ettik müşterilerimize.

Geleneksel Türk misafirperverliği ile kadim sofra adabımızı, yemek pişirme ve yeme alışkanlıklarımızı günümüze taşımak, misafirlerimizi (başarabilirsek) ailecek oturdukları eski bayram sofraları etrafında yeniden toplamak en büyük arzumuzdu.

Contact Patile

Address :

2 2846. Sokak, Dora Park Villaları, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.patile.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Çankaya/Ankara

2 2846. Sokak, Dora Park Villaları, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey
i
iffet karaca on Google

Serpme kahvaltısı çok fazla çeşit barındırıyor sıcak ve hamur işleri açısından bile(simit, gözleme, bir kaç farklı çeşit poğaça ve pişi). Her bir kişi sıcak olarak; sucuklu yumurta, sahanda yumurta ya da menemen seçeneklerinden birini seçebiliyor ve tercihi herkes için ayrı sahanda geliyor.
The spread breakfast has a lot of variety, even in terms of hot and pastries (bagel, pancake, a few different types of pastry and baguette). As each person warmly; You can choose between scrambled eggs, scrambled eggs or menemen, and your choice comes with a separate scrambled egg for everyone.
o
ozan opşin on Google

Tasty, homemade tasty patisserie
Y
Yasin Suluhan on Google

Better than most. They've increased the prices heavily in the last two years.
K
Ksenia Firat on Google

Amazing place? so delicious ?
H
Hulya Ozcelebi on Google

The cleanest place and the most delicious food in town..strongly recommended...happy to be there and definitely will go again and again...
S
Samir Arabiyat on Google

Low quality food and service. Not recommend at all
M
Missy Ritchey on Google

Best kahvalti in town! Endless tea, cozy atmosphere, attentive servers.
Y
Yelena Belova on Google

It was a really good place. Patile has got delicious olive oil dishes? E.g. you can try stuffed vegetables with olive oil or celery in oil. You should try these dishes.?

Write some of your reviews for the company Patile

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *