DOYGÖR Mangal - Kale mahallesi Anafartalar caddesi şan sokak 5/A Ulus

4.9/5 based on 8 reviews

Contact DOYGÖR Mangal

Address :

Kale mahallesi Anafartalar caddesi şan sokak 5/A Ulus, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9978
Postal code : 06050
Website : https://instagram.com/hcmangal%3Futm_medium%3Dcopy_link
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Kale mahallesi Anafartalar caddesi şan sokak 5/A Ulus, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
H
Huseyin Hancer on Google

e
e. d. on Google

M
Mehmet Demir on Google

M
Mustafa Acar on Google

H
Hdhsh Gshdh on Google

Hayatımda yediğim en güzel et döner ellerinize sağlık ustam
The best meat I have ever eaten in my life, turns your hands, my master
N
Nebi Demir on Google

Dönerleri ve kebapları lezzetli ve kaliteli
Their doner and kebabs are delicious and of high quality
M
Mustafa Yilmaz on Google

Öncelikle temiz ve hijyenik bir işletme. Döner ve köfte çeşitleri lezzetli. Öneririm.
First of all, a clean and hygienic establishment. Doner and meatball varieties are delicious. I recommend.
M
Mehmet Tur on Google

Kaliteli hizmet kaliteli ürün ve damak tadına hitap eden bol ürün çeşitleri ve doyurucu porsiyonlarıyla gayet başarılı..
It is very successful with its high quality service, quality products and abundant product varieties and satisfying portions that appeal to the palate.

Write some of your reviews for the company DOYGÖR Mangal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *