Hasan Usta Mersin Tantuni - Dögol Cd. No:51 D:B

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hasan Usta Mersin Tantuni

Address :

Dögol Cd. No:51 D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Website : http://www.hasanustatantuni.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara
Description : Laid-back restaurant offering traditional street food fare, including tantuni & knafeh.

Dögol Cd. No:51 D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Bobby Sack on Google

2 kez yanlış sipariş gönderildi. İlk defa 2 adet etli tantuni ve ayran siparişi verdim, bize 1 adet tavuklu tantuni gönderildi ve ayran bile yoktu. Diğer seferde de 3 adet etli tantuni siparişi verdim, 2 adet etli bir adet tavuklu gönderildi. Bunun dışında buradan her sipariş verdiğim zaman yemekler buz gibi geliyor ve evim dükkana çok yakın aslında. Aşırı yağlı oluyor bir de. KESİNLİKLE TAVSİYE ETMEM, BÖLGEDEKİ DİĞER TANTUNİCİLER ÇOK DAHA LEZZETLİ!!
Wrong order sent twice. For the first time, I ordered 2 tantuni with meat and ayran, 1 chicken tantuni was sent to us and there was not even ayran. The other time, I ordered 3 tantuni with meat, 2 with meat and one with chicken were sent. Apart from that, every time I order from here, the food comes out cold and my house is actually very close to the shop. It's too oily. I DEFINITELY DO NOT RECOMMEND, OTHER TANTUNIS IN THE REGION ARE MUCH MORE DELICIOUS!!
y
yusuf erdem Ipek on Google

Uzun süredir ekmek arası tantunisini yerim lezzetli ve hiç bozulma görmedim. Hep mekanda yedim, hiç paket siparişi vermedim. Mekan baya bir salaş kalıyor.
I've been eating tantuni between bread for a long time, it's delicious and I haven't seen any deterioration. I've always eaten at the venue, I've never ordered takeout. The place is pretty shabby.
Ö
ÖMER FARUK YILMAZ on Google

Getir üzerinden kurumumuza öğle arası tavuk tantuni siparişi verdik, et tantuni göndermişler. Biz kendimiz dönüş yaptık, özür dileyecekleri yerde para üstünü almak için tekrar kurye gönderdiler. 23 liralık tavuk yiyeceğimize 33 liraya et yedik
We ordered chicken tantuni for lunch to our institution via Getir, they sent meat tantuni. We returned ourselves, instead of apologizing, they sent a courier again to get the change. We ate meat for 33 liras instead of chicken for 23 liras.
F
Feyza Hilal Şahin on Google

Hayatımda yediğim en güzel tantuni. Paket istedim. Hesabı ödeyene kadar tantuniyi hazırladılar. Şaşırınca dolaştırayım diye abi espri yaptı. Hız, lezzet, samimiyet her şey 10/10 Muhteşeemmmmm kesinlikle gelin.
The best tantuni I've ever eaten in my life. I wanted a package. They prepared the tantuni until I paid the bill. When I was surprised, my brother made a joke so that I could walk around. Speed, taste, sincerity everything 10/10 Fabulous, definitely come.
L
LOKUM PUSKEVICIUS on Google

Acı cin biberleri mideye dokunmuyo ama sonuçta acıdır, dikkatli olun, bunun bi yiyişi var ama çıkışı da hesaba katın. Eski küçük mekandan şimdiki büyük dükkana geçmesi harika oldu. Kasadaki ablanın samimiyeti ve çalışanların hızı süper. Künefesi kendi imalatı, ben yiyemiyorum yemek üstüne, siz denersiniz gayrı. Türkiye'nin en iyilerinden. Mersin'deki bu kadar iyi değildi. Fiyatlar azcık arttı, 9₺'ye yerdik tavuğu, şimdi 15₺ oldu. son 1,5 yılda fiyatlar malum. Dolu dolu ama en azından. Lezzet 10 numara 5 yıldız. Daha iyisini yemedim. Ben et yerine tavuk öneririm. kilolu ve iştahlıyım, bir ekmek arası bir dürümle doyuyorum.
Hot gin peppers do not touch the stomach, but in the end they are bitter, be careful, there is something to eat, but take into account the exit. It was great to move from the old small place to the current big shop. The sincerity of the sister at the cash desk and the speed of the employees are super. Its künefe is its own manufacture, I can't eat it, you can try it. One of the best in Turkey. It was not as good as in Mersin. Prices have increased a little, we used to eat chicken for 9₺, now it is 15₺. Prices are known in the last 1.5 years. It's full, but at least. Taste is number 10, 5 stars. I haven't had better. I recommend chicken instead of meat. I am overweight and greedy, I am satisfied with a wrap between a loaf of bread.
r
resul alan on Google

Super
A
Abdulkadir Deyapoğlu on Google

Below Average
w
waqar ahmed on Google

Excellent

Write some of your reviews for the company Hasan Usta Mersin Tantuni

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *