Baf-pi Pide Kebap Salonu - Ulus 13/C

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Baf-pi Pide Kebap Salonu

Address :

Sanayi Cd., Ulus 13/C, 06030 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9988
Postal code : 06030
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Sanayi Cd., Ulus 13/C, 06030 Altındağ/Ankara, Turkey
S
Sena İnşaat on Google

Lezzet ilgi alaka
Relevance of flavor interest
O
Ozgur Dursun on Google

Mükemmel bir tat herkese tavsiye ederim ?
Excellent taste would recommend to anyone ?
M
Mehmet Koca on Google

Kapanmis bir mekan
Closed space
M
Mustafa DİNÇSOY on Google

Pidesi güzel ama fiyatlar bence pahalı..
Pidesi is nice but the prices are expensive in my opinion ..
O
Oguz YILDIZ on Google

Fiyat uygun, tadı yerinde, manzara ve ambiyans yok
The price is affordable, it tastes good, there is no view and ambience
Ö
Ömer Ertuğrul YİĞİT on Google

Pidenin içi kavrulmuş kıymadan yapıldığını bilseydim gitmezdim
If I knew that the pita was made of roasted minced meat, I wouldn't go
R
Reha Avcı on Google

İYİ TEMİZ
GOOD CLEAN
B
Bilal Degirmenci on Google

Mekan caddeden biraz içeride kalıyor, atlamamak için dikkat etmek gerekli. Menüde temel olarak açık ve kapalı pide çeşitleri var; bunun yanında ızgara çeşitleri ve günlük çıkan çorba ve birkaç çeşit yemek ve de tatlıdan oluşan bir seçenek de oluyor. Pideler öncelikle tercih edilebilir, kapalı pideler özellikle tavsiye edilebilir. pidelerde malzeme miktarı makul ve iyi pişiriliyor. Fiyatları kalite ve lezzetle kıyaslayınca makul. Ulus civarında pide yemek için en iyi mekanlardan biri.
The venue is a little inside the street, you need to be careful not to jump. The menu basically includes varieties of indoor and outdoor pita; there is also a choice of grills and daily soup and several dishes and desserts. Pita bread can be preferred first, closed pita bread is especially recommended. The amount of ingredients in pita bread is reasonable and well cooked. Prices are reasonable compared to quality and taste. One of the best places to eat pita around Ulus.

Write some of your reviews for the company Baf-pi Pide Kebap Salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *