Uludağ Kebapçısı - Denizciler Caddesi No:54

4.3/5 based on 8 reviews

About Uludağ Kebapçısı

2012 yılının başında açılan Uludağ Et Lokantası Gaziosmanpaşa şubesi, şehrin merkezinde, doğa ile baş başa kalabileceğiniz yeşillikler içindeki bahçesi, geniş ve şık salonları ile hizmet vermektedir. Gaziosmanpaşa Yeşil Vadi şubesi toplam 300 kişilik iki ayrı salonu mevcuttur. Salonlardan biri slayt ve projeksiyon gösterisi yapılmaya ve özel toplantılar için ayrılmaya uygundur. 350 kişilik bahçe ise yemyeşil ağaçlar içinde havuz ve şelalelerle donatılmıştır.  Uludağ Et Lokantası Gaziosmanpaşa şubesinde çocuklar için çok geniş ve eğlenceli, açık ve kapalı oyun alanları ve özel otoparkı ile alışılmış lezzet ve kalitesini misafirlerine sunmaktadır.

Contact Uludağ Kebapçısı

Address :

Denizciler Caddesi No:54, 06030 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06030
Website : http://www.uludagkebap.com.tr/
Categories :
City : Altındağ/Ankara
Description : Classically furnished eatery offering kebabs, meatballs & grill-style dishes in casual surroundings.

Denizciler Caddesi No:54, 06030 Altındağ/Ankara, Turkey
O
Omar Kamel on Google

Good food but very expensive compared to similar food and very limited menu.
A
Ansel Erol (Sir. Anselot) on Google

Despite being in a poor neighborhood, the restaurant is classy and the food is good albeit on the expensive side. There is free parking on the higher side.
S
Seçkin Eroğlu on Google

Too much oil, my İskender was almost floating on it. Too expensive. Poor ambience. I don't understand why people like here so much. Maybe it is nostalgia
O
Ozgur Urey on Google

Good İskender but too expensive.
H
Hamed Kashef on Google

The food was delicious, with friendly staff
B
Bogdan Semenenko on Google

Delicious uludag kebap and nice view on sunset from terrace.
A
Ali Sar on Google

Amazing food. Make sure you get a one and a half portion of iskender
N
Nicolae P on Google

Not in a very top location but a very good food. They deserve to be on top in Ankara restaurants. Not many choices, but what they offered is was really very good and tasty. We recommend the islander which was amazing.

Write some of your reviews for the company Uludağ Kebapçısı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *