Meşhur Hatay Döneri - Oğuz Kağan Usta Cd 41/A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Hatay Döneri

Address :

Oğuz Kağan Usta Cd 41/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Oğuz Kağan Usta Cd 41/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
k
kenan kabalı on Google

2. defa hatay usulü sipariş verdim gerçekten tadı güzel sosu tam kıvamında içide doyurucu tavsiye ederim
I ordered the Hatay style for the second time, it really tastes good, the sauce is in full consistency, I recommend it.
A
ARTUKBEY on Google

Direk oraya giderseniz yıldızım 5 ancak eve söylerseniz 4... Neden derseniz siparişimde istemediğim ürünü söylememe rağmen konulmuş... İnsanlık hata yapılabilir diyeceğim ama 1.5 denince unutulmayıp peşine söylediğim patates olmasın nasıl unutulur
If you go there directly, my star is 5, but if you tell home, it is 4... If you ask why, even though I said the product I didn't want in my order, it was placed...
B
Betül Keskin on Google

Sahibinin musterilere ilgisi 10 numara. Et doner ve tavuk doner gercekten cok lezzetli ve malzeme cok bol, ikramliklarda cok leziz. Fiyatlarda yenek kalitesine gore cok uygun. Süper
Owner's interest in customers is number 10. Meat doner and chicken doner are really delicious and the ingredients are plentiful, they are delicious in treats. The prices are very affordable according to the quality of the dish. Super
S
Sefa Kgz on Google

Hatay üsulu dönerin tadı ortalamanın üstünde. İçerideki servis yapan amcan7j samimiyeti için bile gidilir.
The taste of Hatay style doner is above average. You can go even for the friendliness of your uncle7j serving inside.
M
Muhammed Emin Tosun on Google

On numara beş yıldız hizmet servis kalite hepsi bir arada zaten döneri anlatmaya gerek yok kendine has sosları var ayrıca döneri yerken etin kalitesini anlıyorsunuz dürümün içindeki oranlama harika işletme sahibine güler yüzünden ve samimiyetine teşekkür ederiz özellikle öğrencilere öneririm fiyat performans mekanı :))
Top notch, five-star service, service quality, all in one, there is no need to explain doner kebab, it has its own unique sauces, and you can understand the quality of the meat while eating the doner, the proportion in the wrap is great, we thank the owner for his smiling face and sincerity, I especially recommend it to students, price performance place :))
Ü
Ünal KÜÇÜKCAN on Google

Öncelikle yerinde yedim. Sipariş vermedim. Döner Sıcak ve lezzetli idi. Sosu ve içindekiler güzel oranlanmıştı. Yanındaki turşu da güzeldi. 01.12.2021 tarihi itibariyle Bir hatay usulü döner isterseniz 16 Tl ayranla 18 TL ödersiniz. Ben öyle ödedim. Fiyatından bağımsız değerlendirme yaptım çünkü artık fiyat bazlı değerlendirme yapmak imkansızlaştı.
First, I ate on the spot. I did not order. Doner was hot and delicious. The sauce and ingredients were well proportioned. The pickle on the side was also good. As of 01.12.2021 If you want a Hatay style doner, you will pay 18 TL with 16 TL ayran. That's how I paid. I made a price-independent evaluation because it is now impossible to make a price-based evaluation.
B
Barış Gökçekuyu on Google

Yemekler lezzetli, çalışanlar biraz acemi. Gölbaşı içinden geçerken yemek yenebilecek hesaplı bir yer.
The food is delicious, the employees are a bit inexperienced. Gölbaşı is an affordable place to eat while passing through.
O
Onur Ardahan on Google

Miss

Write some of your reviews for the company Meşhur Hatay Döneri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *