Toros Dondurma - Cemal Gürsel Cd. No: 24/E

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Toros Dondurma

Address :

Cemal Gürsel Cd. No: 24/E, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99779
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cemal Gürsel Cd. No: 24/E, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
f
faruk yıldırım on Google

Tamamen doğal meyvalar ve k.yemisler ile hazırlanmış enfes tatlar...Tolga Usta'mın ellerine ve emeğine sağlık. Gerçekten dondurma yemek isteyen herkese naçizane tavsiye ediyorum.
Delicious flavors prepared with completely natural fruits and nuts... Well done to the hands and efforts of Master Tolga. I humbly recommend it to anyone who really wants to eat ice cream.
G
Gokhan Edge on Google

Gölbaşında birçok farklı aromalarıyla çok kaliteli bir dondurmacı.
A very high quality ice cream shop with many different flavors in Gölbaşı.
C
Cansu Aypek on Google

Seneledir gittiğim lezzeti değişmeyen tek yer ?
The only place I've been to for years that hasn't changed in taste ?
M
Mücahit ARSLAN on Google

Gölbaşı'nın tartışmasız en iyi dondurmacısı...Çeşit çok, topu 1,5 TL. Fiyat performans dengesi performanstan yana. Lezzet fiyatına göre güzel. Gönlüm dondurmalarda süt oranının artırılmasından yana lakin bu fiyata olmaz tabii...
Gölbaşı'nın arguably the best ice-cream ... Variety too, ball 1,5 TL. Price performance balance is in favor of performance. The flavor was nice compared to the price. Since the increase in the proportion of milk in ice cream, but not at this price ...
O
Osman ARSLAN on Google

Meyveli dondurmaları çok lezzetli ve içinde gerçek meyve parçaları var. İncirli ve kestaneliyi şiddetle tavsiye ederim. Fiyatlar (17.08.2019) 1 top meyveli dondurma 1,5TL Büyük külah 1,5TL
Fruity ice creams are very tasty and have real fruit pieces inside. I highly recommend figs and chestnuts. Prices (17.08.2019) 1 ball of fruit ice cream 1,5TL Large cone 1,5TL
M
Mert Demir on Google

Sürü psikolojisine kapılan insanların "Ankara'nın en iyi dondurmacısı" dediği ama dondurması berbat fiyatı tavan olan yerler vardır bir de dondurması muhteşem olan ama çok insan tarafından bilinmeyen yerler vardır. İşte Toros dondurma ikinci sınıfa dahil edeceğimiz işletmelerden. Her bir çeşidi çok lezzetli olan ve fiyat olarak da bir o kadar makul olan bu işletmenin büyümesi ve büyüdükçe de kalitelerini ve fiyat politikalarını değiştirmemeleri dileğiyle. Özellikle bütün antep fıstıklı dondurması ve diğer sade dondurmalara hiç benzemeyen kendine özgü enfes sade dondurmasını mutlaka deneyiniz.
There are places that are called "the best ice cream shop in Ankara" by people who are caught in the herd mentality, but whose ice cream is terrible and the price is high, and there are places whose ice cream is amazing but not known to many people. Here is Toros ice cream, one of the businesses we will include in the second class. I wish this business, which is very delicious in every kind and so reasonable in price, to grow and not to change their quality and price policies as it grows. You should definitely try the whole pistachio ice cream and its unique delicious plain ice cream, which is unlike any other plain ice cream.
S
Sümeyye A on Google

Bütün yaz yediğim en güzel dondurmalar burada iken nasıl yorum yapmamışım bilemedim. Her türlüsü güzeldi. 5 toptan az yemedim. Her dondurmada lezzetli olur mu olur. Kesinlikle herkesin tatması gerek. Fiyat ise muadillerine göre çok çok ucuz. Pakette ne idüğü belirsiz dondurmamsı şeylere o kadar para verinceye kadar 3-4 top buradan almak daha akıllıca.
I don't know how I didn't comment when the best ice creams I've eaten all summer were here. All kinds were good. I ate less than 5 balls. Will it be delicious in every ice cream? Definitely everyone should try it. The price is very cheap compared to its counterparts. It's wiser to buy 3-4 balls from here until you spend that much money on the obscure ice cream stuff.
a
alper güven on Google

Original ice cream

Write some of your reviews for the company Toros Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *