Eradent Oral and Dental Health Clinic

4.6/5 based on 8 reviews
twist

Çok Yakında

Buradayız
Tunahan Mah. 254.Sok. 8/155 Eryaman / Ankara

+90 312 283 8080


www.eradentdisklinigi.com

Contact Eradent Oral and Dental Health Clinic

Address :

Tunahan Mah. 254.Sok 8/155, Demapark Yaşam Merkezi - Eryaman, 06793 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9888
Website : http://www.eradentdisklinigi.com/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Tunahan Mah. 254.Sok 8/155, Demapark Yaşam Merkezi - Eryaman, 06793 Etimesgut/Ankara, Turkey
S
Suna Peyoğlu on Google

Muayene ücreti alıyorlar sizi bağlıyorlar...!! Çünkü işlem yaptırırsanız almazlarmış...!! İşlem yaptırıyorsunuz fiyatlar pahalı kanal tedavisi yapılacak dendi 3 kanallı ağrı devam edince başka yere gittim tek kanal dediler tabi canınız acıyınca 3-1 düşünmüyor ödüyorsunuz bir sürü parayı...!! Tavsiye etmiyorum, etrafta daha güzel klinikler var...!!!!
They charge examination fee, they tie you up...!! Because if you do, they won't buy it...!! You have the procedure, the prices are expensive, it was said that the root canal treatment will be done. When the 3-channel pain continued, I went to another place and they said it's only one channel. Of course, when it hurts, you don't think 3-1, you pay a lot of money...!! I do not recommend, there are better clinics around...!!!!
E
EMRE ÖZER on Google

Taylan SARICAOGLU hocamla birlikte diş polikliniklerine gitme korkumu yenebildim hatta benim için imkansız olarak gördüğüm implant işlemini gerçekleştirdim. Taylan SARICAOGLU nun işindeki sabır, meslegine olan saygısı benim gibi diş polikliniğine bile giremeyecek kadar korkan bir hasta için yeterli oldu ve implant işlemini yaptırdım. Diş ile ilgili probleminiz varsa çekinmeden gideceğiniz adres Eradent olmalıdır. Eradent ve Taylan hocama teşekkür ederim.
Together with my teacher Taylan SARICAOGLU, I was able to overcome my fear of going to dental clinics and even performed the implant procedure, which I thought was impossible for me. Taylan SARICAOGLU's patience in his job and his respect for his profession were enough for a patient like me who was too afraid to even enter the dental clinic, and I had the implant procedure done. If you have a dental problem, the address you will go to without hesitation should be Eradent. I would like to thank my teacher Eradent and Taylan.
E
Ebru Kuzu on Google

Nisan ayında farklı bir hekim ilgilenmisti benimle, o ayrılmış,yine disimle ilgili bir sıkıntım olunca Okan beyden randevu verdiler, gerçekten iyi ki tanıdım diyebileceğim diş hekimlerinden. Çok titiz, çok kibar, işini iyi yapıyor.
A different doctor took care of me in April, he left. When I had a problem with my teeth again, they made an appointment with Okan, one of the dentists I can say I got to know very well. He is very meticulous, very polite, does his job well.
Y
Yunus Kaya on Google

Uzun zamandır yaşadığım diş problemlerimi 6 tane implant uyulayarak beni hiç üzmeden yormadan çözümlediği için Taylan hocama burdan çok teşekkür ? ediyorum çok profosyonel ve hasta memnuniyetini önemseyen, tedavi sürecini çok güzel yöneten, ilgili bir hekim. Yardımcı personel de oldukça kibar ve güleryüzlü. Her şey için hepsinede çok teşekkür ediyorum.. Eradent diş polikliniği'ni ve özellikle Taylan hocamı şiddetle ve Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye edebilirim..
I would like to thank my teacher Taylan for solving my dental problems that I have been experiencing for a long time without tiring me by applying 6 implants, he is a very professional and caring physician who cares about patient satisfaction and manages the treatment process very well. The helpful staff are also very polite and friendly. Thank you all so much for everything. I can strongly and heartily recommend Eradent dental clinic and especially my teacher Taylan to everyone.
t
taylan sarıcaoğlu on Google

Hastalarımıza duyurumuzdur... 7 yıldır Eradent ADSP'de görev yapmaktayım. Meslek etiğini ve onurunu hep gözettim ve gözeteceğim. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik zorlukların farkındayım. Fakat bu yakın zamanda üzülerek görüyorum ki daha fazla para kazanmak uğruna ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor, rekabet kuralları ihlal ediliyor. Buradan bildirmek isterim ki Özel Eradent ADSP Türk Dişhekimleri Birliği'nin güncel fiyat listesine paralel fiyatlar uygulamakta ve muayene ücreti almaktadır. Bu tarifeyi uygulamak normalin ta kendisidir. TDB nin bahse konu fiyat listesinin hastalara yüksek geliyor olması, bölgedeki kliniklerin bir kısmının daha düşük fiyatlarda çalışması(bunu yapmalarına onlar adına üzülsek de); Eradent ADSP 'nin birliğimizin fiyatlarını uygulamasına engel değildir. Her diş hekimi gibi ben ve çalışma arkadaşlarım ettiğimiz yemine bağlı kalarak, güncel diş hekimliği ve tıp biliminin emrettiği şekilde, özen yükümlülüğüne uygun hareket edip hastalarımızın her birine tıpkı kendi aile ferdimizmiş gibi muamale edip yüksek standartta tedavi vermekteyiz. İnanıyorum ki her bir diş hekimi akşam evine gittiğinde, o günkü tedavi ettiği hastalarının akıbetini çocuğunun yüzüne bakarken bile aklının arka planında merak etmektedir. Aşığı olduğum hekimlik mesleğinin, verdiğimiz çabanın birilerinin gözünde sadece maddi olarak değerlendirilmesi ve ücretinin sorgulanması beni derinden yaralamaktadır. Sizin hiç bir gün öncesinde tanımadığınız birini tedavi ettikten sonra ağrısının geçip geçmediğini merak ederek uyuyamadığınız oldu mu? Hekimlik mesleğinin giderek toplumun gözünde değer kaybetmesi, yapılan saldırılar, darp haberleri... Ne oluyor böyle? Ben Taylan Sarıcaoğlu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni dönem birinciliğiyle bitirdim ve mesleğe başladığım günden bugüne kadar geçen süre içerisinde mesleki eğitimimi sürdürdüm , üstüne hep birşeyler koymaya çalıştım (Her hekim gibi). Benim ve polikliniğimin, hekimlik onuruna ve tedavi ücretlerine göz diken hiçbir hastaya ihtiyacı yoktur.Her hastaya tedavi öncesi alınacak muayene ücreti randevu görüşmesinde de , kliniğe girişinde de bildirilmektedir. Hastalarımızın herbiri için yapılacak tedaviler belirlenip fiyat bilgilendirmesi de yapılmaktadır. Gelmeyi düşünen hastalarımızın bunların bilincinde olmasını rica eder esenlikler dilerim.
It is our announcement to our patients... I have been working at Eradent ADSP for 7 years. I have always observed and will protect professional ethics and honor. I am aware of the economic difficulties of our country and the world. But in this recent time, I see with sadness that moral values ​​are trampled on and competition rules are violated for the sake of making more money. I would like to inform you here that Özel Eradent ADSP applies prices in parallel with the current price list of the Turkish Dental Association and charges examination fees. Applying this tariff is the normal one. TDB's price list is high for patients, some of the clinics in the region work at lower prices (although we are sorry for them to do this); Eradent does not prevent ADSP from applying our union's prices. Like every dentist, I and my colleagues adhere to the oath we take, act in accordance with the obligation of care, as ordered by current dentistry and medical science, and treat each of our patients as if they were our own family members and provide a high standard of treatment. I believe that every dentist, when he goes home in the evening, wonders in the background of his mind the fate of the patients he treated that day, even while looking at his child's face. The fact that the profession of medicine, which I am in love with, and the effort we put in, are only considered financially in the eyes of others and that its price is questioned deeply hurts me. Have you ever been unable to sleep after treating someone you didn't know the day before, wondering if the pain was gone? The increasing depreciation of the medical profession in the eyes of the society, the attacks, the news of battering... What's going on? I'm Taylan Saricaoglu. I graduated from Ankara University Faculty of Dentistry with the first place in the term and I have continued my professional education since the day I started my profession, I always tried to put something on it (like every doctor). I and my polyclinic do not need any patient who covets the honor of the doctor and the treatment fees. The examination fee to be charged to each patient before the treatment is notified both at the appointment meeting and at the entrance to the clinic. Treatments for each of our patients are determined and price information is provided. I would like our patients who are thinking of coming to be aware of this and wish them well.
M
MİNE ANAOKULU on Google

Eradent Diş Polikliniğine yirmilik diş çekimi için mecburiyeten gittim. Dr. Okan Beyle asistanı benimle ilgilendi. Kırık olan dişimi büyük bir hassasiyetle ve özenle çekti, sonrasında da hiç bir acı, ağrı vs. problem yaşamadığım için ikinci yirmilik dişimi de orda çektirdim. Doktorumuzun gerçekten eli çok hafif.(Dişimi doktorumuzun elinde görmesem çekildiğine asla inanmazdım) Yaklaşımı ve kibarlığı için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda güleryüzle ve nazik bir şekilde karşılayan, ilgilenen tüm personeline çok teşekkür ederim. Diğer diş sorunlarım için de tercih edeceğim yer diyebilirim. Dişle ilgili sorun yaşayanlar gönül rahatlığıyla bu polikliniği tercih edebilirler..
I went to Eradent Dental Clinic for wisdom tooth extraction. Dr. Okan Beyle's assistant took care of me. He pulled my broken tooth with great sensitivity and care, and after that there was no pain, pain etc. Since I had no problems, I had my second wisdom tooth extracted there. Our doctor's hand is really light. At the same time, I would like to thank all the staff who welcome and care in a friendly and courteous manner. I can say that it is the place I would prefer for my other dental problems. Those who have dental problems can choose this polyclinic with peace of mind.
K
Kerem Aydin on Google

Nice
M
MOUSTAPHA MOHAMADOU on Google

My experience at Eradent Oral and Dental Health Clinic was simply excellent. People at that place are soo welcoming and supportive. I personally had an experience with one of their staff called Mr. Emin Polat. He took the time to explain every procedure he was doing. He is a professional and has a naturally lovely personality. I would recommend this clinic to everyone. And this is surely the best dentist I have ever had. I have no problem with my teeth since then and If today i feel that great, it is surely because of their professionalism. Best dental clinic in Ankara.

Write some of your reviews for the company Eradent Oral and Dental Health Clinic

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *