Ankara Döner - 2432. Cd. No:140

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Ankara Döner

Address :

2432. Cd. No:140, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

2432. Cd. No:140, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
V
Veli Ergil on Google

Et döneri iyi çünkü sadece bunu yedim devamlida gidiyorum haftada 2_3 kere çalışanlarda içten samimi ellerinize sağlık
Meat doner is good because I just ate it, I go regularly, 2-3 times a week, thank you to those who work sincerely.
S
Sefa Bayraktar on Google

Siparişim çok geç geldi adeta buz gibi olmuştu tavsiye etmiyorum kesinlikle.
My order came very late, it was almost like ice, I definitely do not recommend it.
k
kadir cetin on Google

Adamlar bu sporu yapıyorlar güler yüzlü personeli lezzetli ve ekonomik yiyecek leri ile dikkat çeken bir mekan Hasan bey e fatih bey e bahtiyar bey e çok teşekkürler ellerinize sağlık
The men are doing this sport, it is a place that draws attention with its friendly staff, delicious and economical food, thank you very much to Mr. Hasan, Mr. Fatih and Mr. Bahtiyar, thank you very much.
M
My Lourch on Google

Siparişiniz rahat 1 saat sonra geliyor. Yemek berbat,yanında hiç bir şey göndermişler ve çok kaba esnaf
Your order comes easily after 1 hour. The food is terrible, they sent nothing with it and very rude shopkeeper
G
GÖKHAN ERGÜN on Google

Kesinlikle sıpariş verilmeyecek bir yer sıparişimiz tam 2 saat sonra geldi. Civcivin tavuk olmasını beklediler galiba. 3 4 defa aradık 2 3 dakikada orada olur dedi.
Definitely not a place to order, our order came exactly 2 hours later. I guess they expected the chick to become a chicken. We called 3 4 times and he said he would be there in 2 3 minutes.
İ
İsimsiz Oyuncu on Google

Beş para etmez lafı etmez lafı az kalır çünkü hiç bir para ölçüsü etmez . Siparişim tam 1 saat 20 dk geç geldi,4 defa aradım her seferinde şimdi gelmek üzere diyip oyalıyorlar. Yemeğe gelince ise aç olduğumuz için 180 Gr olsun dedik emin olun sadece 80 Gr mı geldi ve çok yavan salata ile doldurmuşlar. Sadece içindeki tavuk ölüydü
It's worthless to say it's not worth it, because it doesn't measure up to any money. My order came exactly 1 hour and 20 minutes late, I called 4 times, each time they say it's about to come and they delay. As for the food, we said we were hungry, so we said it should be 180 Gr, make sure it was only 80 Gr and they filled it with a very bland salad. Only the chicken inside was dead
T
TANER GENCSOY on Google

Sipariş alan abiler çok sinirli sürekli paketcilere telefonda bağırıp duruyor müşteri önünde birde standart bir tavuk dürüm istiyorsunuz fakat içinde tavuk bulana aşk olsun tek hoşuma giden kısmı dūrüm lavaş ı çok güzel zaten o lavaş hatrina bitiriyorsunuz bi daha gidermiyim sanmam
The brothers who take the order are very angry, they are constantly shouting at the packagers on the phone, you want a standard chicken wrap in front of the customer, but if you find chicken in it, the only thing I like is the lavash lavash, you finish that lavash for the sake of it, I don't think I will go again
E
Emre Alpman on Google

Hiç bi dediğimizi salamıyorlar kızarmış olsun dedim sanki inadına hiç pişirmeden göndermişler 18 tl bi döner ama içinde çok az var yani anlıyacagınız sizin ne istediğiniz önemli değil onlar me gönderirse onu yersiniz
They can't deliver anything we say, I said it should be fried, as if they sent it without cooking it out of spite, 18 TL is a doner, but there is very little in it, so you understand, it doesn't matter what you want, if they send it to me, you will eat it.

Write some of your reviews for the company Ankara Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *