Pilavci Alex Baba - Bestekar Cd No:33

4.3/5 based on 4 reviews

Contact Pilavci Alex Baba

Address :

Bestekar Cd No:33, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98989
Postal code : 06680
Website : https://pilavci-alex-baba.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bestekar Cd No:33, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Bugra Oztopcu on Google

H
HÜSEYİN TARLACIOĞLU on Google

A
Aliye Çengel on Google

Nohut pilav cok guzel
Chickpea rice is very good
M
MOUTAZ JORDAN on Google

Very good

Write some of your reviews for the company Pilavci Alex Baba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kızılay-geyve Şubesi Paris Parfümeri Pazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü - Pazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Altundal Giyim - Olof Palme Blv. HM EMLAK ALANYA Efe Hirdavat - Hotamış Sk. No:67 Watsons Efendioglu Et Esin Traktor Tamirhanesi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj