Tadin Yemek - 1397. Sk. No:22/A-B D:C

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Tadin Yemek

Address :

1397. Sk. No:22/A-B D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9878
Postal code : 06520
Website : http://www.tadinyemek.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1397. Sk. No:22/A-B D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
Y
Yilmaz Gurgil on Google

İyidi
The good
y
yurda yildo on Google

Çok güzel Tek kelimeyle muhteşem çok temiz lezzetli...
Very nice, simply fabulous, very clean ...
b
bekir kuzyaka on Google

Ankara'da butik hizmet veren kaliteli bir işletme tavsiye ederim.
I recommend a quality business that offers boutique service in Ankara.
a
alper ozkara on Google

Hijyen konusunda 10 üzerinden 9 alan yemek üretim firması güleryüzlü çalışan ilgili yönetici ?
The food production company, which takes 9 out of 10 in hygiene, is a friendly manager with friendly employees ?
İ
İsa Asa on Google

Yemeklerin lezzeti gerçekten iyi.Yemekleri kaliteli ve porsiyonları doyurucu. Firma çalışanları samimi ve çok ilgililer.
The taste of the food is really good. The food is of good quality and the portions are hearty. Company employees are friendly and very caring.
b
burak çolak on Google

Ofis olarak yemeklerinize bayılıyoruz. Elinize sağlık, teşekkürler.
As an office, we love your meals. Good luck to you, thank you.
a
as on Google

Uzak durulması gereken yemek firmasıdır. Mesela ben Hilal Hanım ile görüştüm geçenlerde, bize gün içinde dönüş yapacaktı, kaç gün geçti hala dönüş yok. Böyle bir iş anlayışı ile siz sipariş verdiğinizi sanırken o gün gelir misafirleriniz gelir ama yemek gelmeyebilir. Ekleme: 2 yıl önce yaptığım yoruma şimdi cevap vererek yazdıklarımı doğrulamış olan yemek firmasıdır kaldı ki ben kendilerini unuttum bile. Profil ismim ve resmim hakkında yorum yaparak da komik olmayan tatmin bir cevap alabilme şansına erişmiş bulunmaktayım.
It is the food company that should be avoided. For example, I talked to Hilal Hanım recently, she was going to return to us during the day, there are still no return days. With such a business mentality, when you think you are ordering, that day comes your guests, but the food may not come. Adding: It is the catering company that has now replied to the comment I made 2 years ago and confirmed what I wrote, even though I forgot themselves. By commenting on my profile name and picture, I have had the chance to get a satisfying answer that is not funny.
S
Sena Dinler on Google

Öğle yemeği hizmeti alıyoruz. Yemekleri lezzetli, doyurucu ve temiz. Kullandıkları yağlar da kaliteli mideyi bozmuyor. Tavsiye ederim.
We are having lunch service. The food is delicious, hearty and clean. The oils they use also do not disturb the quality stomach. I advise.

Write some of your reviews for the company Tadin Yemek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *