Mado - Mutlukent Mah 1.cadde 2. Sokak no:6 Ümitköy Galeria Avm yanı

2.5/5 based on 2 reviews

About Mado

İletişim

Mado için misafirleri eşsiz birer mücevherdir. Her bir misafiri değerli ve özeldir. Siz misafirlerimiz düşüncelerinizle yolumuza ışık tutabilir, eleştirilerinizle bize yön verebilirsiniz.

Dikkatimize sunmuş olduğunuz her detay, alınan her duyum, hizmet ve ürün kalitemizi yeniden değerlendirmek için bir fırsat olup, markamızın gelişimi için atılan adımlar adına çok değerlidir.

Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiye ve bizimle paylaşma hassasiyeti gösterdiğiniz fikirlerinize çok teşekkur ederiz.

Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 535 10 01

Contact Mado

Address :

Mutlukent Mah 1.cadde 2. Sokak no:6 Ümitköy Galeria Avm yanı, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Postal code : 06800
Website : http://www.mado.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mutlukent Mah 1.cadde 2. Sokak no:6 Ümitköy Galeria Avm yanı, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Sercan Yatan on Google

F
Fatih Çakmak on Google

Gereksiz pahalı
needlessly expensive

Write some of your reviews for the company Mado

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *