Anteplim Kebap

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Anteplim Kebap

Address :

06600 Kahramankazan/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9877
Categories :
City : Kahramankazan/Ankara

06600 Kahramankazan/Ankara, Turkey
A
Ali riza Ozturk on Google

T
Turhan Kaya on Google

l
limon uz on Google

T
Tayfur Demir on Google

Tek kelime ile keseye uygun tamak tadında lezzetli kelle paça mutlaka için ve o güzelmi güzel kebap larını yiyin mekan nezih hoş mehmet beyin aşkla yaptıgı nirbirinden lezzetli ürünler için kendisine teşekkür ediyorum ve hoşuma gitmedi diye şaka yaptıgımda yüzündeki mahcubiyet esnaf gibi esnaf oldugunun göstergesi mutlaka bi tadın teşekkürler mekan sizin sanacaksınız emin olun harika
In one word, you should definitely eat the delicious head and trotter with a taste that is suitable for the pouch and eat those beautiful kebabs, the place is decent, nice Mehmet Bey, I thank him for the delicious products he made with love and when I joke that I don't like it, the embarrassment on his face is a sign that you are a tradesman like a shopkeeper. Make sure you think the venue is great
N
Nuran Der on Google

Harıka
Fantastic
m
mehmet servet Tiken on Google

Çok güzel tavsiye ederim
Very nice I recommend
A
Ali İhsan Yüksel on Google

Kuşbaşılı pide yemediyseniz hemen yola çıkın :) böyle.bir lezzet yok ayrıca fiyatları da çok ucuz açılışa özel.
If you haven't eaten pita with cubes, get on the road :) there is no flavor, and the prices are very cheap, special for opening.
S
SERDAR ÇELİK on Google

Anteplim kebap kahramankazan da semt pazarı ile bitişik. Dışardan salaş bir mekan gibi görünüyor ama içerisi çok güzel yapılmış. Dış görünüme aldanmamak gerek. Küçük bir yer. Fiyatlar uygun pahalı değil. Sanayi karşısında sanki daha çok sanayide çalışanlarını çekmeye çalışan bir yer gibi. Lezzetli ve güzel tavsiye ederim.
Anteplim kebab Kahramankazan is also adjacent to the street market. It looks like a shabby place from the outside, but the inside is beautifully made. One should not be fooled by the appearance. A small place. Prices are affordable, not expensive. It is more like a place that tries to attract its employees in the industry. I recommend it delicious and beautiful.

Write some of your reviews for the company Anteplim Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *