Yemek Bahçesi - Aşkabat Cd. No:70 D:E

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Yemek Bahçesi

Address :

Aşkabat Cd. No:70 D:E, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Aşkabat Cd. No:70 D:E, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
Ş
Şeyma Arslan on Google

İçeri girip fiyatlara bakıp yemek seçiyoruz, öderken kafasına göre bize sormadan fazla para çekiyorlar. Fazla almalarını da çorbayı ayrı alma, yok arkadaşınla yeme vs gibi nedenlerle geçiştiriyorlar:/
We go inside and look at the prices and choose a meal, while we pay, they take extra money without asking us. They pass over the fact that they take too much, for reasons such as buying the soup separately, not eating with a friend, etc. :/
A
Aysun Yaşarol on Google

Kesinlikle tavsiye ederim hem temiz hem de cok lezzetli güvenerek yemek yiyeceğiniz bir mekan ?
I definitely recommend it is a place where you will eat with confidence, both clean and very tasty ?
H
Hatice Soyturk on Google

Tavsiye ederim.sicak yemek.corba pilav ve kofteli sebzeli bir yemek 18 tl tuttu.
Highly recommend.hot food.cooked rice rice and a dish with kofteli veggie for 18 TL.
F
Fatih Eser on Google

Yemek güzel fakat 28 lira yazan menüden aldım ancak sormadan 35tl çektiler. Sebebi de arkadaşımla yemiş olmammış, sanırım oturma parası alıyorlar..
The food is good, but I bought it from the menu that says 28 lira, but they took 35 TL without asking. It's because I ate with my friend, I think they get a sitting fee..
S
Samet Çıtak on Google

Ev yemekleri satan bir işletmenin pilavı bayatsa herşeyi bayattır. Mikrodalga da ısıtıldı hepsi ve vıcık vıcık yağlıydı. Memnun kaldığım hiçbir şey yok maalesef. Porsiyonlar aşırı küçük. Keşke yolum dusmeseydi.
If the rice of a business that sells home cooking is stale, everything is stale. It was all heated in the microwave and was soggy. Unfortunately, there is nothing that I am not satisfied with. Portions are too small. I wish I hadn't fallen.
R
Ramazan Musluoğlu on Google

1 haftadır şirketimize yemek söylüyoruz, çorbaları üfleyerek içiyoruz o derece hızlı servis , lezzette çok iyi inşallah böyle devam, elinize sağlık.. ASV Bilgi İletişim
We've been cooking for our company for a week, we've been drinking soups by blowing, so fast service, very good in taste, I hope it continues like this, good luck.. ASV Information Contact
T
Tugba Çekirge on Google

nice place to eat, cheap.
b
birsel yesil on Google

Cv vcvvcc

Write some of your reviews for the company Yemek Bahçesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *