Very Lokma

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Very Lokma

Address :

408. Cd. No:7 D:1, 06200 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey

Categories :
City : İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara

408. Cd. No:7 D:1, 06200 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey
O
Omar Cherif Benabdelaziz on Google

O
Onur Gündüz on Google

Yemeyin Yedirmeyin
eating Do not feed
R
Ragıp Umut Şenyüz on Google

Değişik bir tat, denemeye değer.
A different taste, worth trying.
T
TAMER YILDIRIM on Google

Mükemmel bir lezzet Ankara'da en iyisi
The perfect taste is the best in Ankara
M
Mişey mişey on Google

Lokma sevenler için bence gidilebilecek temiz ve çeşidi olan güzel bir mekan.
For those who love bite, I think it's a nice place with a clean and variety.
B
Batuhan on Google

Geçerken görüp girdim ve gayet memnun kaldım fiyatlar normal ve gayet lezzetli.Tavsiye ederim kendimde yine gideceğim.
I went in and out as I passed and I was very satisfied with the prices are normal and very tasty.
M
Merve Oz on Google

Çok taze çıtır çıtır ve çikolatası inanılmaz kalteli ellerinize sağlık.
It is very fresh, crispy and the chocolate is of incredible quality, health to your hands.
L
LIAM ENZO on Google

Low quality products

Write some of your reviews for the company Very Lokma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *