Helvacı Ali 7. Cadde - Aşkabat Cd. 74/d

4.2/5 based on 8 reviews

About Helvacı Ali 7. Cadde

Tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en alakalı deneyimi sunmak için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. "Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.

Contact Helvacı Ali 7. Cadde

Address :

Aşkabat Cd. 74/d, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988889
Postal code : 06490
Website : https://www.helvaciali.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Aşkabat Cd. 74/d, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
A
ABB Channel on Google

Bu aralar helvacılar iyice meşhur oldu. Bizde eksik kalmayalım diye denemek istedik. Çok lezzetli ve nezih bir cafe. Fakat fiyatlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fiyatların gereğinden fazla olduğu kanaatindeyim.
Nowadays, halva makers have become very famous. We wanted to try it so we wouldn't be missing out. A very tasty and decent cafe. But the same cannot be said for prices. I think the prices are too high.
t
thekaan kilic on Google

Çikolatalı sade karışık dondurmalı büyük boy helva aldım çikolatalının büyük boy fiyatı 25 tl sadenin büyük boy fiyatı 22 tl ben 1 büyük boy ikisinin karışımına nasıl 40 tl verdim ? ( Eskiden karışıkta pahalı olanın fiyatı yani 25 tl alınırdı)
I bought a large size halva with plain mixed ice cream with chocolate, the large size of the chocolate is 25 TL, the large size of the plain is 22 TL, how did I pay 40 TL for a mixture of 1 large size of the two? (In the past, the price of the expensive one in the mix was 25 TL)
B
Bilal Ece on Google

Tadı güzel fakat çikolatalı küçük boy 14 TL sade 11 TL iken yarı yarıya karışık 2 adet (yani bir ufak boyun içine yarısı çikolata yarısı sade karıştırdık) 36 TL aldılar 3 defa sormama rağmen karışımın bu fiyat olduğunu dile getirdiler. Mantıksal olarak sıfır ya da oradaki genç günahını almak istemem ama dolandırdı bizi. Çünkü sıfır mantık. Yoksa istesem bir çikolatalı bir sade alırdım 25 TL öderdim.
The taste is good, but the small size with chocolate is 14 TL, plain 11 TL, while 2 pieces mixed in half (that is, we mixed half chocolate and half plain into one small neck) 36 TL, although I asked 3 times, they said that the price of the mixture was this. Logically, I don't want to take the zero or young sin there, but he scammed us. Because zero logic. Otherwise, if I wanted to, I would have bought a plain one with chocolate and paid 25 TL.
E
Ercan - on Google

Sade kakaolu küçük boy helva fiyatı güncellemeden sonra fıstıklı fiyatına sabitlenmiş yani 18 TL olan ürüne ( kakao küçük boy 18 sade küçük boy 15 TL) 25 TL ödedim ( fıstıklı fiyatı ) . Pahalı olan hangi ürünse onun fiyatı alınırdı eskiden bu nasıl bir saçma düzenleme . Artı buna dair tek bir fiyat bilgilendirmesi de yok ben bilsem 1 sade küçük 1 sade kakaolu alıp 33 öderdim en azında bi anlamı olurdu değil mi bu kadar saygısız davranmayın insanlara zam geliyorsa da böyle gelemez eskiden beri gittiğim yer bir daha asla
After the update, the price of small size halva with plain cocoa was fixed at the price with pistachio, that is, for the product which was 18 TL ( cocoa small size 18 plain small size 15 TL ) I paid 25 TL ( price with pistachio ) . Whichever product was expensive, its price was charged in the past, what a ridiculous arrangement. Plus, there is no single price information about it. If I knew, I would buy 1 plain small 1 plain cocoa and pay 33, at least it would mean something, right, don't be so disrespectful, even if people get a raise, it can't come like this. The place I've been to for a long time will never come again
M
Meleğin Dünyası on Google

Helvası çok güzel, mekan da güzel, üstelik çikolatalı ve fıstıklı helvaları da var çocuklar için çok cezbedici oluyor.. Sade dondurmalı helva üstüne tahin ve fıstıkla çok enfes oluyor, tavsiye ederim ?
The halva is very good, the place is nice, moreover, they have chocolate and pistachio halvah, which is very attractive for children.. Halva with plain ice cream is delicious with tahini and pistachio on top, I recommend it ?
B
Berkan Ateş on Google

İrmik tatlısı için biraz pahalı. Margarin tadı gelmedi. Çoğu irmik tatlısı yapan yerde bu koku oluyor maalesef. Self servis irmiği alıp içeri geçebiliyorsunuz.
A little expensive for a semolina dessert. Margarine did not taste. Unfortunately, this smell is present in most places that make semolina desserts. You can buy self-service semolina and go inside.
M
Monster Channel on Google

Best place
m
mohammed almanaseer on Google

Incredibly delicious

Write some of your reviews for the company Helvacı Ali 7. Cadde

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *