Besiktas Unlu Mamuller - Kutlugün Sk. No:4/A

3.4/5 based on 8 reviews

Contact Besiktas Unlu Mamuller

Address :

Kutlugün Sk. No:4/A, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9989
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kutlugün Sk. No:4/A, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Sadia Khaf on Google

b
bilal barmak on Google

Iyi
Good
E
Emir Yasir Erbaş on Google

Portakalli kurabiye, uzumlu kurabiye ve ekmekleri gayet guzeldir.
Orange cookies, longbread cookies and breads are very good.
M
Mustafa on Google

Tatlı aldım, aldığım tatlıyı tartmadı, bir fiyat söyledi. Lütfen tartın dedim, söylediği fiyattan daha düşük bir fiyat çıktı. Böyle olmaz, lütfen dikkat.
I bought dessert, did not weigh the dessert I bought, said a price. I said please weigh it, a price lower than the price it said. Not so, please note.
E
Eğlenceli Oyunlar on Google

5 Şubat tarihinde ekmek almak üzere girdim. Gitmez olaydım. Yabancı uyruklu kadın bi çalışan koymuşlar, insanları dövecek sanki.. önümde bekleyen 3 Kişiyle de kavga etti. Paranızla Hakaret yiyip Karakolluk olmak istiyorsanız buyrun sizde gidin
I entered to buy bread on February 5th. I wouldn't go. They put an employee of foreign nationals, as if they were going to beat people ... they also quarreled with 3 people waiting in front of me. If you want to be insulted with your money and become a Police Station, you go
M
Mert Kaya on Google

Tadında kalitesinde sorun yok ama sorun zamanlama da . Poğaça türleri sabah erken çıkar ki insanlar işlerine giderken alabilsinler. 8:00 de çıkan mamulün bir anlamı yok. Bir de ekibin karı kpca çalışanlarının samimi iyi olmasına rağmen , zaman zaman part time çalışan yabancı uyruklu bayanının her daim yüzünün asıklığı, sert tavırları söz konusu
There is no problem with the quality of taste, but the problem is timing. Pastry types come out early in the morning so people can buy them on their way to work. The product that comes out at 8:00 does not make any sense. In addition, despite the sincere goodness of the staff of the team, the foreign national lady who works part-time from time to time always has a face and harsh attitude.
B
Bars Ugur on Google

02 ocak 2020 cumartesi soz konusu yere gittim ozellikle 3 liralık tam buğday ekmeği ve bir beyaz ekmek istediğimi söyledim. Ekmeği uzattı 5 lira dedi. Tam buğday ekmeği 3 liralık demistim deyince pardon dedi 4.5 tl dedi. Nedense benim psikolojimi ölçüyor kim yonlendiriyorsa artık Bilgilerinize sunarım. 02 ocak 2020 cumartesi
On Saturday, January 02, 2020, I went to the aforementioned place and said that I wanted 3 lira whole wheat bread and a white bread. He handed the bread and said 5 liras. When I said that whole wheat bread is 3 liras, he said sorry, he said 4.5 TL. Somehow he measures my psychology, whoever directs I submit to your information. 02 January 2020 Saturday
B
Burçin Gozar on Google

Fakülteler mahallesinde oturuyoruz. Eşim ailem sülalem nerdeyse hergün ekmeğini tatlısını burdan alır. Fakat yabancı uyruklu kadın resmen bizi dövecek gibi davranıyor. Bugün kızımla bizi resmen kovdu birdaha sizden almıcaz demekki insanlara çok kötü davranıyorsunuz dediğimde çok iyi olur gelmeyin yanıtını aldım. Komşularım eşim dostum bu kadının yüzünden gitmek istemiyorlar. Ayrıca herkese ayrı fiyat veriyor tam buğdayı genelde 3.75 alıyorum ya 3.5 yada 3 lira aynı şekilde diğer arkadaşlarımda böyle söylüyor
We live in the faculties quarter. My wife and my family get their bread and dessert from here almost every day. But the foreign woman pretends to officially beat us. Today, he officially fired us with my daughter, I mean we won't take it from you again. My neighbors, my wife, my friend, do not want to go because of this woman. In addition, he gives different prices to everyone, I usually buy 3.75 for whole wheat, either 3.5 or 3 liras, and my other friends say so.

Write some of your reviews for the company Besiktas Unlu Mamuller

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *