Hatayli sefik usta - Cemal Gürsel Cad.

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Hatayli sefik usta

Address :

Cemal Gürsel Cad., 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cemal Gürsel Cad., 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
u
umur paşa on Google

Harbiye dürümü ve kabak tatlısı çok iyi. Yürür gider burası. On numara..
Harbiye creeper and pumpkin dessert are very good. This is where he walks. Number ten.
Y
Yusuf Yılmaz Erşan on Google

Tavuk Şiş ve Kanat dışında güzel olan birşey yok sakın karışık kebabından yemeyin adanası köftesi berbat hizmet küçük bir işletme tarzı yayık ayranı efsane ?
Chicken Skewers and the wing is nice except for anything that does not eat mixed kebab do not eat the patties of banana kebab served a small business style buttermilk myth Şiş
Z
Ziya Pınarbaşı on Google

Tesadüfen uğradım yolumun üstünde Bi yerdi karışık ızgara söyledik 1 saati aşkın bekledik yoğun kalabalıkta değildi beklediğimize değer dedik gelen ızgarada adana tavuk köfte vardı yanık Bi şekilde geldi hiç mumun kalamadım tavsiye etmem yemeden kalktık ve buna hesap aldılar telafi etmeye bile çalışmadır çook pişman olduk oraya gitdigime
Incidentally, I stopped over 1 hour over the way I said I had a mixed grill.
A
Aysel Niftaliyeva on Google

İftar menüleri hiç de güzel değil. Menüde iftariyelik yazılan peynir, zeytin yoktu. Bizim talebimiz üzerine sadece bize getirdiler. Mezeleri çok az.
Iftar menus are not good at all. In the menu, there were no olives, cheese and olives. On our request they only brought us. Lots of appetizers.
E
Emre Simsek on Google

Özellikle tepsi ve kağıt kebabı çok iyi. Şefik usta eti kendi çiftliğinde Hatay'dan getiriyormuş. Zeytin salatası ve künefe de 10 numara. Tavsiye edilir.
Especially the tray and paper kebab were very good. Sefik is bringing the meat to his farm from Hatay. Olives salad and 10 in künefe. It is recommended.
R
Recep Yesiloglu on Google

Antakya dürüm (Harbiye dürüm) çok güzel yapılıyor, tavuk döner dürüm de gayet iyiydi, ekmeği ve sosu Hatay usulünde düzgün. Menüyü gittikçe düzeltmiş. En ekonomik menü tavuk döner dürüm, Antakya et dürüm fiyatı ayranla gayet ekonomik.
Antioch burrito (Harbiye panum) is very well done, the chicken doner panini was also very good, the bread and the sauce is uniform in Hatay. He's made the menu better. The most economical menu chicken rotating pan, Antakya meat panis is very economical with ayran.
E
ENİS KAYA on Google

Harika harbiye dürümü, soğuk mezeleri,künefesi ve kabak tatlısı ile Ankara'da mutlaka gelmeniz gereken bir yer.
It is a place where you should come to Ankara with its wonderful harbi bulgur, cold appetizers, roast beef and pumpkin dessert.
İ
İbrahim Şahin on Google

Belen tavası çok güzeldi. Dört kişi gittik ortaya bir tepsi yapmışlardı. Personeli oldukça ilgili. İkramları da güzeldi. Antakya dürümü de fiyatına göre lezzetli, denenebilir. Tavalar için önceden sipariş verip giderseniz daha iyi olur çünkü çıkması 45 dakikayı buluyor.
The Belen pan was very nice. Four people went and made a tray. The staff is quite concerned. The refreshments were also nice. Antakya swallow can also be tried according to the price. It would be better if you had to pre-order the pans for 45 minutes.

Write some of your reviews for the company Hatayli sefik usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *