Hasan Oranli Borek & Baklava

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Hasan Oranli Borek & Baklava

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 64/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 64/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Ahmet Yalınız on Google

Yapılan yorumlar tamamen karalamak için yapılmış bence. Bir defa yolum düştü daha başka yere gitmeme gerek kalmadı. Lezzetli börekleri var. Temiz ve ferah küçük şirin bir yer bence sizde bir deneyin..?
I think the comments made to completely blacken. Once I got my way, I didn't have to go anywhere else. They have delicious pies. Clean and spacious little cute place I think you have a try.. ferah
T
Tolgay Kılıç on Google

Sabah kahvaltısı için süper bir yer karaköy böreğini ve poğaçasını denemelisiniz tatlıların lezzeti orta şeker idare eder
A super place for breakfast, you should try the Karaköy pastry and pastry, the taste of the desserts is moderate sugar.
H
Hasan LÜLE on Google

1 yıldız bile çok aslında. Çay içelim dedik, haşlama çay geldi. Su böreği yiyelim dedik peyniri acımış, lezzetsiz bir hamur yığını geldi. Paranızla ağız tadınızı bozmak isterseniz gidin...
Even 1 star is actually a lot. We said let's drink tea, boiled tea came. We said, let's eat water pastry, and it came with a heap of pungent, tasteless dough. If you want to spoil your mouth taste with your money, go ...
H
Hüseyin Aşkit on Google

Börekler rezaletti ayrıca 2 porsiyon börek ve 2 çay için 40 TL hesap geldi. Kesinlikle önermiyorum. Masalarin üzeri temiz değildi. Dezenfektan istediğimde saçma sapan bir şey getirdiler. Hiç profesyonel değiller
The böreks were outrageous and 40 TL was charged for 2 portions of borek and 2 tea. I definitely do not recommend. The tops of the tables were not clean. When I asked for disinfectant, they brought something stupid. They are not professional at all
Ö
Ömer Faruk Düz on Google

siz baklavacı değilde başka türten bi tatlıcı açmışsınız Milleti işleten türden… Geçen tereyeğlı fıstıklı!!! Baklada aldık İçinde çok aradık fıstığı ama bulamayınca afadı arayacaktım. işi şakası bi yana siz tatlı dükkanını bırakın
You opened a different kind of dessert shop, not a baklava shop. The kind that runs the nation… Last Butter Pistachio!!! We bought it in pods We searched a lot for pistachio, but when I couldn't find it, I was going to look for afad. joking aside, leave the sweet shop
Ö
Ömer Erdoğan on Google

Bir kilo Tereyağlı fıstıklı baklava istedim, tereyağlı değil mi diye özellikle sordum. Oradaki iş bilmez arkadaşın önerdiği baklavayı aldım. 1050 gram geldiği için 130 TL aldı. Normalde baklva 125 TL. Kalitelidir dedik verdik parayı. Misafirlikte beni rezil etti. Bir baklavayı böyle kötü yapabilmek büyük çaba ister. Verdiğim para haram olsun. 3-4 tane iyi yorum var onlarda işletme sahibi ve avaneleri herhalde. Haram zıkkım zehir olsun.
I wanted a kilo of buttered pistachio baklava, I specifically asked if it was buttered. I took the baklava recommended by the ignorant friend over there. Since it was 1050 grams, he took 130 TL. Normally, baklva is 125 TL. We said it was quality, we paid the money. He humiliated me during the visit. It takes a lot of effort to make a baklava that bad. My money is haram. There are 3-4 good comments, they are probably the owner and his followers. Let my haram zikki be poison.
M
Metin ATAYMAN on Google

Ben bu kadar kötü bir Karakoy böreğini hiç yemedim normalde çıtır çıtır gelir ama bu sönmüş ve yılık geldi ayrıca 1 porsiyon minnacık koyup 23 tl alıyorlar çok ilginç yediğinize değse diyecek birseyim yok ama bu kadar kötü bir ürüne bu kadar pahalı ve az olunca insan sinirleniyor. Ayrıca içerisi buz gibi bari bireyler yakın usumeyelim gerçekten helal değil bu yaptiginiz
I've never eaten such a bad Karakoy pastry, normally it's crispy, but it's deflated and year-round. They also add 1 portion of tiny and buy 23 TL. It's very interesting, I have nothing to say if it's worth eating, but people get angry when such a bad product is so expensive and scarce. Also, it's freezing inside, let's not get close to individuals, it's not really halal, what you're doing is not halal.
G
Gulhan Eraslan on Google

İnanılmaz pahalı ve çok kötü... Gerçekten akıl alır gibi değil sizden kim alıyor. Bir kere börek yedim ve rahatsizlandim. Ayrıca minnacık börek nasıl 23 TL oluyor bu kadar kötü olduğu halde...
Unbelievably expensive and very bad... It really doesn't make sense who buys it from you. I ate a burrito once and got sick. Also, how does a tiny pie cost 23 TL even though it's that bad...

Write some of your reviews for the company Hasan Oranli Borek & Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *