Efşan Mantı - Veli Necdet Arığ Cd

5/5 based on 8 reviews

Contact Efşan Mantı

Address :

Veli Necdet Arığ Cd, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Veli Necdet Arığ Cd, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Eray Kundakcı on Google

Ankara’nın açık ara en iyi mantısı, tesadüfen keşfettim. Sahipleri çok ilgili mutfak çok temiz? Çıkın çıkın gelin☺️
I discovered by far the best ravioli of Ankara by chance. Owners very concerned kitchen very clean? Quit point
N
Nur Turkoglu on Google

Sunum dan temizliğe lezzet ten hijyene kadar sizlere layık olmaya çalışıyoruz müşteri müfettiş tir bu bilinçle degerlendirmeleriniz bizim için önemlidir...
We are trying to be worthy of you from presentation to cleanliness, from taste to hygiene. Customer inspector is your evaluation with this awareness is important to us.
h
hypnose on Google

Ankara'da yediğim en güzel mantı. Mekan çok sıcak ve samimi güzel işletmecileri var. Kendinizi evinizde hissiyatı veriyor.
The best mantı I have eaten in Ankara. The place is very warm and friendly, they have nice operators. It makes you feel at home.
C
Celal Selçuk Karaca on Google

Her zaman Severek geldiğimiz , çok kaliteli, temiz bir mekan aynı zamanda mantısı çok lezzetli mutlaka gelmenizi öneriyorum . Ellerinize Sağlık
I always recommend that you come to a very high quality, clean place and also very tasty ravioli. Health to Your Hands
E
Esra Türker on Google

Temiz, nezih ve kaliteli bir ortama sahip olmasının yanında her şey çok ama çok lezzetliydi ??Bütün bunlara ek olarak fiyatlar ise oldukça uygun. Ankara'da mantının tek adresi burası artık ??
Besides having a clean, decent and high quality environment, everything was very, very tasty ??In addition to all these, the prices are very affordable. The only address for manti in Ankara is now ??
K
Kemal Sami Karaca on Google

Kesinlikle denemenizi öneririm. İşletme sahipleri çok içten insanlar.. Lezzeti açısından Ankara’da tek geçeceğim yer.. Mekanın ufak olmasına takılmayın.. Oldukça temiz bir mekan zaten Efşan hanımı görürseniz ne kadar titiz olduğunu anlarsınız. Tek sorunu bazen yavaş gelebiliyor olması ama bu eksiği mekan sahiplerinin güzel muhabbeti kapatıyor
I definitely recommend you to try it. Business owners are very sincere people .. The only place I will pass in Ankara in terms of taste .. Do not worry about the smallness of the place .. If you see the lady of Efşan, you will understand how meticulous she is. The only problem is that it can come slowly sometimes, but this shortcoming is closing the nice talk of the owners.
O
Olenka A on Google

Hem hizmet hem lezzet harika, senelerdir bozulmayam kalite ?? ailecek seviyoruz
Both the service and the taste are great, the quality I have not spoiled for years ?? we love it as a family
E
Elif Ölmez on Google

Mantısı, turşusu, ilgisi, alakası, her şeyi ile çok güzel bir mekan çok beğendik :)
It is a very nice place with its ravioli, pickles, interest, relevance, everything, we liked it very much :)

Write some of your reviews for the company Efşan Mantı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *