Beytepe Gizli Bahce - 1681. Sk. No:10 D:1

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Beytepe Gizli Bahce

Address :

1681. Sk. No:10 D:1, 06900 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +978
Postal code : 06900
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1681. Sk. No:10 D:1, 06900 Çankaya/Ankara, Turkey
G
Gökmen HATİPOĞLU on Google

Yemek kalitesi çok kötü sadece açık havanın pazarlandığı ekmeğin sayı ile verildiği kötü bir yer bu hizmete bu fiyat içler acısı
The quality of the food is very bad, it's a bad place where only the open air is marketed and the number of bread is given for this service, this price is deplorable
M
Mete Kaan KAYNAR on Google

Güzel bir yerdir. Açık havads oturma imkanı da var. Semaver çayını ve patlıcanlı kıymalı böreğini tavsiye ederim. Alel acele yemek yenip kalkacak yer değildir. Fiyatlar kazık değil ama ucuz hiç değildir. 2021 fiyatıyla gözlemler 25, kebaplar 45-50. Kahvaltı 48 tl. Tek sorun arabasız gelinecek yer değil.
It is a beautiful place. Outdoor seating is also available. I recommend the samovar tea and the eggplant mince pie. Allele is not a place to rush to eat. The prices are not crazy but they are not cheap at all. With the price of 2021, the observations are 25, the kebabs are 45-50. Breakfast 48 TL. The only problem is that it is not a place to come without a car.
O
Okan Durmuş on Google

27/03/2022 pazar günü ailem le kahvaltıya gittik 4 kişi getirdikleri malzemeler çok az ama paraya gelişimi kişi başı alıyor parasını hiç hak etmiyor asla gitmem bir daha
We went to breakfast with my family on Sunday, 27/03/2022 4 people, the materials they bring are very few, but the money development takes per person, it does not deserve its money, I will never go again
C
Cuneyt Akcay on Google

Çok memnun kaldık, yemekler lezzetli hizmet kaliteliydi. Çocuklar da keyifle oynadı, diğer yerler gibi izdiham yok, personel de güler yüzlü, mutlaka tekrar geliriz
We were very satisfied, the food was delicious, the service was high quality. The children also played with pleasure, there is no crowd like other places, the staff is also friendly, we will definitely come again
t
tuba yigit on Google

İsmini hak eden bir yer gerçekten, saklanmış bir bahçe, mütevazi ve salaş bir ortam çoçuklu aileler için hava güzelse bi hava almak için düşünülebilecek bir mekan ancak fiyatlar biraz abartılı geldi. Fiyatlardaki pahalılığa örnek verecek olursam hemen yakınlarındaki mekanlarda örneğin küçük demlik çay 20 TL iken bu mekanda 30 TL idi. Menü çok dolu değil, kahvaltı, gözleme çeşitleri, manti ve köfte var. Çocuklar özellikle mantısıni çok sevdi. Mantının yarım porsiyonu 20 TL, bir porsiyonu 40 TL.
A place that deserves its name, a hidden garden, a modest and shabby environment, a place that can be considered for families with children if the weather is nice, but the prices are a bit exaggerated. If I were to give an example of the expensiveness in the prices, for example, while the small teapot was 20 TL in the nearby places, it was 30 TL in this place. The menu is not very full, there is breakfast, pancakes, manti and meatballs. The children especially loved the ravioli. Half portion of ravioli is 20 TL, one portion is 40 TL.
M
Mert Yüksel on Google

Mekan gerçekten güzel. Ancak dış kısımda ısıtıcı yok. Zaten böyle bir bahçeye geliyorsak dışarda yemek isteriz neden iç mekanda yemek yemek isteyelim ki? Üşüyerek dışarıda yedik kahvaltımızı. Ayrıca bu tip bahçelerdeki en önemli unsur çaydır. Ancak çay gerçekten çok başarısızdı. Fiyat olarak bilkent standartlarında denebilir, yani Ankara ortalamasının üzerinde. Daha iyi bir işletmeci ile gerçekten potansiyeli olan bir yer ancak şuan maalesef kesinlikle yeterince iyi değil.
The place is really beautiful. But there is no heater outside. If we come to such a garden, we would like to eat outside, why would we want to eat indoors? We ate our breakfast outside because it was cold. In addition, the most important element in this type of gardens is tea. But the tea was really unsuccessful. In terms of price, it can be said that it is in Bilkent standards, that is, it is above the Ankara average. A place with real potential with a better operator, but unfortunately it's definitely not good enough at the moment.
M
Mohammed Ali on Google

Its nice place to visit if you are a student in hacettepe
O
Onur Karabacak on Google

Nice to be there. bagel cappucino new cooked bakery

Write some of your reviews for the company Beytepe Gizli Bahce

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *