Necatibey Musluoğlu Baklava - Necatibey Cd. No:32

1.9/5 based on 8 reviews

“İşimiz, gücümüz baklava” sloganı ile yola çıkan markamız; enerjisini baklavadan lezzetini tazelikten alıyor!

Contact Necatibey Musluoğlu Baklava

Address :

Necatibey Cd. No:32, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9899
Postal code : 06420
Website : http://www.musluoglubaklava.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Necatibey Cd. No:32, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
P
Puryani Fidannaz on Google

Bayat baklava ve tatlıları pahalıya satan bir işletme tavsiye etmem.
I would not recommend a business that sells stale baklava and sweets expensively.
E
Esref Karaoğlan on Google

2 Agustos 2021 tarihinde aldıgım fıstıklı baklavada yerken dişime bir cisim geldi herhalde fıstık kabugu kaldı diye düşündüm ki zaman zaman olabiliyor. Bir inceledim bildiginiz ağaç dalı çıktı kırık halde ve resmen adamlar dalga geçer gibi işimiz gücümüz baklava yazmışlar ayrıca fıstığı bile güven vermiyor özellikle inceledim HİÇ TAVSİYE ETMİYORUM! SIFIR YILDIZ olsa onu bile verirdim
While I was eating the pistachio baklava that I bought on August 2, 2021, an object came to my tooth, I guessed there was a pistachio shell left, which can happen from time to time. I checked out, you know, the tree branch came out broken and officially we wrote baklava as if the men were making fun of it. Also, even the pistachio does not give confidence, I especially examined it I DO NOT RECOMMEND! I would even give it a ZERO STAR
K
KUBİLAY KOÇ on Google

Kızılay’a indiğimizde tatlıcımızı bulduk dedik .İlk aldığımızda fıstıklı dürüm tatlısı lezzetli az şerbetli ve fıstıklıydı.Bugün aldığım fıstıklı dürüm görünümünde kalın bi hamur ve bol şerbetli en üstünde tek fıstıklı kat .ne tat ne lezzet var. Kalite 0 tek yıldızında haketmiyor. Fiyatını arttırın almak isteyen alsın. Verdiğim para haram olsun
When we landed in Kızılay, we said we found our dessert. When we first bought it, the pistachio dürüm dessert was delicious with little syrup and pistachio. The dough I bought today was a thick dough with the appearance of a pistachio wrap, with lots of syrup and a single pistachio layer on top. There is neither taste nor flavor. Quality does not deserve 0 one star. If you want to increase the price, buy it. My money is haram
E
Emre Şahin on Google

Buradan ikinci kez baklava yiyen insanın kendisine saygısı yoktur. Gerçekten bu kadar kötü baklava yapmak için özel çaba sarf etmek gerekir. Tadını geçtim içeriği de bir garip. Cevizli baklavanın içinde ceviz yok siyah değişik sert bir şey var. Bakın ceviz değil o, ağaç kabuğu gibi bir şey. İnsan sağlığına da zarar.
A person who eats baklava from here for the second time has no self-respect. It takes a special effort to make really bad baklava. I've tasted it, the content is also strange. There is no walnut in the walnut baklava, there is something black and different hard. Look, it's not a walnut, it's like a bark. Harmful to human health.
Ş
ŞE 675 on Google

16/01/2022 tarihinde Kızılay subesınden havuç dilimli baklava satın aldım. Baklavayı yedikten sonra tüm aile fertlerinde mide ve karın ağrısı sonrasında da ishal meydana geldi. Kullanılan yağ ve şeker şurubu oldukça kalitesiz, kokusu ağır ,içi hamur ve fıstık oldukça düşük miktarda kullanılmıştı. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
I bought baklava with carrot slices from Kızılay branch on 16/01/2022. After eating the baklava, all family members had stomach and abdominal pain, and then diarrhea. The oil and sugar syrup used were of very poor quality, the smell was heavy, and the dough and peanuts were used in very low quantities. I definitely do not recommend.
A
Ali Yılmaz on Google

Etlik şubesi den baklava aldım ben bu kadar kötü bı ürün görmedim rabbim gücüne gitmesin direk çöpe attım yazık valla yazık verdiği parayi helal etmiyorum.....
I bought baklava from Etlik branch, I have never seen such a bad product
J
Jade Lefevre on Google

Really good place that doesn't deserve such harsh previous reviews. You cannot expect the highest of qualities at this price and the baklava tasted really good (it did have less nuts than more fancy kinds we've tried, but it's not a problem at all). There needs to be baklava stores for all wallets. You can try the nut baklava without any problem!
A
Ahmad on Google

Cheap place with variety! Atmosphere is clean! They have mor baklava which is rare. Need less to say that quality is lower but for the price, seems reasonable!

Write some of your reviews for the company Necatibey Musluoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *