Hacı Bekir Sofrası Emek - Bosna Hersek Cd. No: 19/B

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hacı Bekir Sofrası Emek

Address :

Bosna Hersek Cd. No: 19/B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Website : https://www.instagram.com/hacibekirsofrasiemek/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bosna Hersek Cd. No: 19/B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Sabri Kürkçüoğlu on Google

Urfa'nın marka değeri ve yüz akı bir işletme. Hacı Bekir Yaşar'ın ev sahipliğini mutlaka yaşamalısınız.
Urfa's brand value and a proud enterprise. You should definitely experience the hosting of Hacı Bekir Yaşar.
D
Demet ÖZ on Google

??Tek kelime ile muhteşem bir mekan,lezzeti efsane? anlatılmaz yaşanır diyorum??işletme sahibinin tecrübesi, ilgisi, titizliği, temizliği takdire şayan ???Restoran tercihimde kesinlikle ilk sıraya yerleşti???İyi ki yolum düşmüş??
??In a word, it is a magnificent place, the taste is legendary? I say it cannot be explained, I say it can be lived ?? the experience, interest, meticulousness and cleanliness of the owner is admirable ??? It was definitely in the first place in my restaurant choice ??? I'm glad I fell on my way ??
m
mert emin erdoğan on Google

1 porsiyon karışık kebap söyledik hesapta 1,5 porsiyon aldılar biz 1 porsiyon söyledik ve yediğimiz kesinlikle 1.5 olamayacak kadar azdı. Bunu personele anlattığımızda açıklamalarıda 1,5 yazmışlar oldu. Ne düzeltme ne özür yok
We said 1 portion of mixed kebab, they took 1.5 portions on the account, we said 1 portion and what we ate was definitely too little to be 1.5. When we told this to the staff, they wrote 1.5 in their explanation. No correction or apology
D
Doğrucu Davut on Google

Allah ıslah etsin. Yorum yapmak bile yorum sayısını artırıp reklamınız olur. Ben beğenmediğim yemeğin, ücretini ödedim. Beğenmediğimi ifade ettim diye homurdandılar. Her beğenmeyenden paramı almıyacağız diye garson yemeği götürdüğünde Orada ki bayan homur homur homurdandı. Kaldı ki sana tenezzüh bile etmem. Ben paramı öderim. Kokan etli Adana yı satmak sana kalmış. Ha bu arada arabanızın marka ve modeline göre size hürmet gösteren bir işletme demeyeceğim dükkan.
God bless. Even commenting will increase the number of comments and become your advertisement. I paid for the food I didn't like. They grumbled that I expressed my dislike. The lady there grumbled when the waitress took the food so that we wouldn't get paid for every dislike. Besides, I won't even condescend to you. I pay my money. It's up to you to sell the smelly meaty Adana. Oh, by the way, I won't call it a business that respects you according to the make and model of your car.
O
Orhan Diver on Google

Servis hızı ve kalitesi çok kötü. Garsonlar sanki orada çalışmaktan memnun değillermiş gibi görünüyor. Kebaplar orta kalitede, meze performansı düşük.
Service speed and quality is very bad. The waiters seem as if they are not happy to work there. Kebabs are of medium quality, appetizer performance is low.
g
gül inci on Google

Az önce eve sipariş verdim uygulamadan rastgele seçtiğim yer. Adana budur, acısı tadı yanındakiler gayet lezzetli. Teşekkürler adana yedirdiğiniz için.
I just ordered home from the place I chose randomly from the app. This is Adana, its bitter taste is very delicious. Thank you for feeding the island.
M
Mevlüt S. on Google

Bir kaç defa yemek yedim, ürünlerde bir sorun yoktu gayet lezzetli idi fakat sonuncuda garsonun zorla çalıştırılıyormuş gibi tavrı ve menüde yazan fiyattan fazla getirilen fiş nedeniyle bir daha gitmeyeceğim yer. Evet enflasyon yüksek olabilir fakat fiyat listesinde değiştirmediğiniz ürünü daha yüksek fiyata emri vaki ile satamazsınız!
I ate a few times, there was no problem with the products, it was very tasty, but in the last place I will not go again due to the attitude of the waiter as if he was forced to work and the receipt that was brought more than the price on the menu. Yes, inflation may be high, but you cannot sell the product you have not changed in the price list at a higher price by order!
M
Murat IŞLAK on Google

Şekerimiz düşmesin diye düğün yemeği öncesi kızımla birer lahmacun yiyelim diye girdik ama öyle güzel mezeler / ikramlar geldi ki hem mahcup olduk, hem de güzel lezzetlerle tıka basa doyduk :) Fiyat tabiki standart üstü ama karşılığını aldığınız için gözünüze gelmiyor.
We went in to have a lahmacun with my daughter before the wedding dinner so that we would not lose sugar, but such good appetizers / treats came that we were both embarrassed and filled with delicious tastes :) The price is of course above the standard, but you don't see it because you get what you pay for.

Write some of your reviews for the company Hacı Bekir Sofrası Emek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *