Dayı Kürek Lahmacun - Anadolu Blv

3.5/5 based on 8 reviews

Dayı 11 ilde 33 şube ile hizmetinizde!

Size en yakın şube bilgileri için lütfen konumunuzu seçiniz.

Contact Dayı Kürek Lahmacun

Address :

YDA Park Avenue N Blok, Anadolu Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06560
Website : https://lezzetdayiyaceker.com/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

YDA Park Avenue N Blok, Anadolu Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey
A
Altınay AKYÜREK on Google

Daha önceleri de gidiyorduk çok güzeldi . Dün gittiğimizde hayal kırıklığına uğradık . Lahmacunlarda kıyma yok denecek kadar azdı ve çıtır lavaş yedik resmen .1 tanesi yanıktı be yanık lavaş yedik . Önce herşeye zam geldi sanırım iç harcın gramajı düştü sandık .Usta değişti dedi garson ve ustanızın acil değişmesi lazım .
We've been there before, it was great. We were disappointed when we went yesterday. There was almost no ground beef in Lahmacun and we ate crispy lavash. 1 of them was burnt and we ate lavash. First, everything was increased, I think, we thought that the weight of the inner mortar decreased. The waiter said that the master has changed, and your master needs to be changed urgently.
A
Ali Tek on Google

Kucuk ayran istenildiginde onlarin sadece pakete gonderilecegi ve dukkan musterisine verilemeyecegi soyleniyor. Sirf daha fazla para kazanmak icin dukkandaki urunu musteriye vermiyorlar bu sekilde esnaflik olmaz yazik ..
When small buttermilk is requested, it is said that they will only be sent in the package and cannot be given to the shop customer. Just to earn more money, they do not give the product in the shop to the customer, it is a pity that there is no tradesman in this way..
F
Fatih Y. on Google

Lahmacunun içindeki et oranı fotoğrafta gözüktüğü gibi çok çok azaltılmış ayrıca içerisine sakatat katıldığından eminim birkaç büyük parçayı yerken çıkarttım. Eskiye göre hem fiyat yükselmiş hem malzeme azalmış
The meat ratio in the lahmacun has been reduced a lot, as it can be seen in the photo, and I'm sure that offal has been added to it, I removed a few large pieces while eating. Compared to the past, both the price has increased and the material has decreased.
S
Serkan Polat on Google

Lahmacunları oldukça lezzetli, çıtır ve ince. Genelde hızlı paket alıp çıkıyorum. Standardının olması çok güzel. Her zaman aynı lezzet. Yöresel lezzetlerin zincirleşmesi hoşuma gidiyor.
Lahmacun is very tasty, crispy and thin. I usually take quick packages and leave. It's nice to have the standard. Always the same taste. I like the chaining of local flavors.
E
ERSOY YILDIZ on Google

Dayı Lahmacun lokantada, 17 buçuk eve siparis verirseniz 23 liraymış 1 kilometre öteye servisi en kolay yiyeceği getiriyor ve tane başına 6 lira fark alıyor. 8 lahmacunu bilmeden söyledik neredeyse 50 lira fark ödedik. ? Böyle esnaflık olamaz böyle sürdüremezler. ???
Uncle Lahmacun is at the restaurant, if you order for 17 and a half houses, it costs 23 liras, he brings the easiest food to serve 1 kilometer away and gets a difference of 6 liras per grain. We ordered 8 lahmacun without knowing it, and paid almost 50 liras difference. ? There can be no such trades, they cannot continue like this. ???
K
Koray peker on Google

Nereden başlasam bilemedim. 1. Çocuk için lahmacun istedik acı geldi. Bu acı dedik yok ya abartıyorsunuz dendi. 2. Pide çeşitlerinde tad ve malzeme kalitesinde hüsrana uğradık. 3. Salata olarak ise bir bağ maydanoz öylece konmuş tabağa, bir de elma gibi domates vardı. Ama sayesinde yanında bulunan Battal usta künefe yi keşfettik. Tek aklımda kalan iyi yönü bu oldu.
I didn't know where to start. 1. We wanted lahmacun for the child, the pain came. We said this is pain, it was said that you are exaggerating. 2. We were disappointed in the taste and material quality of pita breads. 3. As a salad, there was a bunch of parsley on the plate, and a tomato like an apple. But thanks to him, we discovered the Battal master künefe next to him. That's the only good thing I can think of.
M
MERVE ŞAHİN on Google

Lahmacun lezzetliydi mekan boştu bu yüzden beklemedik oyun alanı kapalıydı mekan biraz soğuktu biraz tek sorun bu olabilir
Lahmacun was delicious, the place was empty so we didn't wait, the playground was closed, the place was a bit cold, a little bit that might be the only problem
İ
İki Deli on Google

Kürek lahmacun diye isim koyunca doğal olarak farklı bir şeyler bekliyor. Bir tahtanın üstüne konulmuş hiç bir özelliği olmayan, et oranı oldukça az lezzet deseniz yok bir lahmacun geliyor. Yayık ayran tercih ettik lakin paket ayran içsek daha lezzetli olurdu. Fiyatlar ise acısız 12,5/ acılı 13,5/ çocuk lahmacun 7 tl. Biz bir daha gitmeyiz orası kesin.
When the paddle is named as lahmacun, it naturally expects something different. You get a lahmacun on a board with no special features and a very low meat ratio. We preferred buttermilk, but it would have been more delicious if we had a package of ayran. The prices are 12.5/ spicy 13.5/ kids lahmacun 7 TL. We won't go again, that's for sure.

Write some of your reviews for the company Dayı Kürek Lahmacun

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *