Alemdaroğlu Pastanesi - Cemal Gürsel Cd. 21/A

4.2/5 based on 8 reviews

About Alemdaroğlu Pastanesi

ÖZ ALEMDAROĞLU PASTANESİ İletişim Formu

ÖZ ALEMDAROĞLU PASTANESİ firmasına ücretsiz olarak ticari teklif, ürün ve hizmet talepleriniz hakkında mesaj gönderebilirsiniz. (Firma hakkında görüşlerinizi herkesle paylaşmak için; ÖZ ALEMDAROĞLU PASTANESİ yorum formu nu kullanmalısınız.)

Contact Alemdaroğlu Pastanesi

Address :

Cemal Gürsel Cd. 21/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06830
Website : http://www.firmasec.com/firma/rdykdf-oz-alemdaroglu-pastanesi/
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cemal Gürsel Cd. 21/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
t
tayfur demirkazık on Google

Ürünleri lezzetli Bi yer
Products Bi S
E
Emin Muhanmet on Google

Herkese tavsiye ederim ??
I recommend it to everyone ??
a
ayşe safiye demirkazık on Google

Tatlılarının lezzeti, hijyene önem vermeleri
The taste of their desserts, they care about hygiene
N
Neslihan Aktas on Google

Aldığım pastadan kum çıktı ve tadı hiç güzel değil keşke almsaydık paramı iade istiyorum
Sand came out of the cake I bought and the taste is not nice at all I wish I had my money back
M
Mehmet ŞAHİN on Google

Sattıgınız pasta bütün ailecek zehirlendik. Ramazan günü sizin yüzünüzden hastanelerle ugraştık. Kazandıgınız para haram zıkkım olsun helal etmiyorum.
The whole cake you sold was poisoned with the whole family. On the day of Ramadan, we reached hospitals because of you. I do not halal to get the money you earn for haram.
H
Hüseyin Efe on Google

Kaliteli ürünler ailemizin pastanesi
Quality products, patisserie of our family
h
hüseyin alıcı on Google

Çok ilgili ve taze ürünlerle hizmet veren bir pastane biz aile olarak çok memnunuz herkese tavsiye ediyorum.
We, as a family, are very pleased with a patisserie that serves very relevant and fresh products, and I recommend it to everyone.
i
ilyas Salmon on Google

???

Write some of your reviews for the company Alemdaroğlu Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *