Tatlıcı Zia

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Tatlıcı Zia

Address :

Fatih Cd. 107-A, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9979
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Fatih Cd. 107-A, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey
M
Mart Medya on Google

her zaman taze ve lezzetli tatlı noktası
always fresh and delicious dessert point
E
Ekrem on Google

Soğuk baklavası çok kötüydü.
Cold baklava was very bad.
C
Cemil Albayrak on Google

Ürünler taze ilgili arkadaş herzaman ikram uzatır tavsiye ederim
I would recommend that the products are freshly related to friends always extends catering
b
bülent arslan on Google

İkramı kardeşimin hörmeti misafirperligi ile 10 numara tavsiye ederim Rabbim hayırlı kazançlar nasip eylesin bereketli olsun
I would recommend the number 10 with the hospitality of my brother's hospitality, my Lord May my blessings be blessed
V
Valorant Bekoking on Google

Tatlıları Çok Taze Ve Lezzetli Öneririm Afiyetler Olsun
I recommend the desserts are very fresh and delicious. Enjoy your meal
S
Simsek McQueen on Google

Yemeksepetinden istedim. Fiyatlar pahalı olsa da (ıslak olduğu için ağır geliyor normal baklavaya göre) lezzeti güzel
I wanted it from Yemeksepeti. Although the prices are expensive (it is heavy because it is wet compared to normal baklava) the taste is good
Y
Yusuf Gürleyen on Google

Yemeksepetinden joker puanla sipariş verdim. Artık joker kullandığım için mi bilmiyorum siparisi gönderim alanı içinde olmadığını bahane ederek iptal ettiler. Aramızdaki mesafe 1 km. Alanın dışında bahanesi çok saçma. Normal sipariş versem anında gönderirsiniz. Ya bir siteye üye olmayın ya da böyle kampanyaları varsa bahane aramayın. Sizde haklısınız herkes esnaf olamaz.
I ordered from Yemeksepeti with joker points. Now I don't know if it's because I use wildcards, they canceled the order on the pretext that it was not in the shipping area. The distance between us is 1 km. His excuse outside the field is ridiculous. If I order normally, you will send it instantly. Either do not become a member of a site or look for excuses if they have such campaigns. You are right, not everyone can be a tradesman.
B
Berat Hanay on Google

Super

Write some of your reviews for the company Tatlıcı Zia

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *