Sancak Bakery (Fırın-Cafe-Gurme) - Kahire Cd. NO:6/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sancak Bakery (Fırın-Cafe-Gurme)

Address :

Kahire Cd. NO:6/A, 06550 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06550
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kahire Cd. NO:6/A, 06550 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Aytekin ÖZKAN on Google

Servis çok yavaş. Hiç müşteri olmadığı halde uzun süre bekledik. Sahanda yumurta yanık geldi. Patates ve sosis kupkuru geldi. Belki ki ocakta unutulmuş. Kahvaltıda çay olmasına rağmen çay servisi hatırlatma üzerine yapıldı. Daha önceki gidişlerim bu kadar sorun yaşamamıştım ama bu sefer çok kötü idi.
Service is very slow. We waited a long time even though there were no customers. The scrambled egg was burnt. Potatoes and sausages came dry. Maybe it was forgotten on the stove. Although there was tea for breakfast, tea service was made on reminder. In my previous trips, I did not have such problems, but this time it was very bad.
T
Temel Cosar on Google

Fırın mamülleri çeşidi bakımından oldukça iyi. Taze ve kaliteli. Kafe ve merkez hizmetide verilmekte
Bakery products are quite good in terms of variety. Fresh and high quality. Cafe and center service is also provided.
H
Halil Aktaş on Google

Münür ustanın ellerine sağlık gerçekten usta ne istesek ne desek hiç geri çevirmiyor
Well done to the master Münur, the master never refuses whatever we ask for or say.
A
Avni Balcı on Google

Yaptıkları işi daha önce gittiğim diğer fırınlara göre çok daha iyi yapıyorlar. Poğaçaların içindeki malzemenin fazlalılığı olsun, tazeliği olsun mükemmel. Bu civarda gidebileceğiniz en iyi fırın-cafe.
They do their job much better than other bakeries I've been to before. The excess of the ingredients in the pastries and their freshness are excellent. The best bakery-cafe you can go to in this area.
E
Enes ER on Google

Makul fiyat, temiz işletme. Lezzetli, teze ürünler. Tavsiye ederim.
Reasonable price, clean business. Delicious, fresh products. I advise.
U
Umut Toprak on Google

Bir kere dürüst değiller. Çok güzel kıymalı börek vardı yarım porsiyon istedim tamam dediler hesabı 1 porsiyon aldılar. Azıcık, üç dilim böreğe 18 lira ödedim.
For one thing, they are not honest. I had a very nice mince pies, I asked for half a portion, they said ok, they took 1 portion for the bill. I paid 18 liras for a little, three slices of pastry.
A
Aydan Ufuktepe on Google

Sancak mahallesinde Lozan parkına yakın pastane, fırın konseptinde bir işletme ürünleri kaliteli mekan güzel ancak servis biraz yavaştı..
In the Sancak neighborhood, close to the Lausanne park, a business in the concept of a patisserie and bakery, the products are quality, the place is nice, but the service was a bit slow..
f
fulya kip on Google

Turkish breakfast with Ankara simit..great bakery

Write some of your reviews for the company Sancak Bakery (Fırın-Cafe-Gurme)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *