Kahveci Hacıbaba

3.9/5 based on 8 reviews

2003’de Necatibey Caddesi’nde (Ankara) küçük bir kahve evi olarak ticari hayatına başlayan Kahveci Hacıbaba; zamanla geniş ve konforlu mekanlar kurarak şehrin birçok semtine yayıldı, ürün/hizmet gamını geliştirdi.

Konsept olarak nitelikli kahve, taze pasta ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan Kahveci Hacıbaba; bugün (2022) itibariyle 12+ franchise kafe-restoran işletmesi ile özellikle Ankara’da klasikleşmiş, değerli ve özgün bir yeme-içme markasıdır.

Franchising metodu ile yayılmaktadır. İnsan kaynaklarına, dijital dönüşüme, geri bildirime ve iş geliştirmeye önem verir.

Contact Kahveci Hacıbaba

Address :

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 1425. Cd. No:30/E, 06510 Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://kahvecihacibaba.com/
Categories :
City : Ankara

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 1425. Cd. No:30/E, 06510 Ankara, Turkey
S
Show on Google

food and dessert seems delicious but air quality was terribly bad.
A
Atahan Babahan on Google

Poor taste with moderate prices at an excellent location. The service is also fairly well...
R
Raşit Özdemir on Google

The waiters wait for tip. If you don't, they don't say even a "good bye". And nothing special.
Ö
Özkan Yücel Aksu on Google

Always crowded.. Good cafe, but service is not good enough..Desserts are very delicious
A
Ayed Abu Ramadan on Google

Nice place
Y
Youssef JMAL on Google

Beautiful place, good service and delicious breakfast
D
Danish Yar on Google

Good food and perfect place to go to relax and eat good food with kind waiters and fast service
M
Mehmet Guler on Google

Nice and comfortable environment but sometimes very crowded. Sweets are good. Drinks were also good. Service was fast. Good location. Good for friends gathering

Write some of your reviews for the company Kahveci Hacıbaba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *