Saraylı Tatlıcızadem etlik

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Saraylı Tatlıcızadem etlik

Address :

Gazze Cd. 30/b, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gazze Cd. 30/b, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
O
Osi Abali on Google

F
Fatmanur Özdemir on Google

E
Engin Colak on Google

E
Erhan Bayramoglu on Google

M
Mart Medya on Google

Tatlıcızadem serisinin size en yakın olanı
The closest to you in the Tatlıcızadem series
G
Guney Onkun on Google

Tatli lezzetler için iyi aders.Ellerinize sağlık.
Good aders for sweet delicacies.
Y
Yusuf T. Ertür on Google

Tatlıları çok güzel, ailecek gidilebilecek nezih bir mekan.
The desserts are very nice, the family is a decent place to go.
F
Faruk Eskin on Google

Malasef ilk gidişim 80 Tl ye kara fıstıklı baklava aldim 1 kg ya yakın malasef çok şekeriydi 1 den sonra yiyemiyorsun diğer ürünlerini bilmiyorum ama bu baklava cidden çok kötüydü kendilerini düzeltmelerini tavsiye ediyorum diğer türlü tüm platformlarda bunu yazacağım ben mahcup oldum siz mahcup olmayın diye Saygılar.
I bought baklava with black pistachio for 80 TL for the first time and it was very sweet about 1 kg. I don't know the other products you can't eat after 1, but this baklava was really bad, I advise them to correct themselves, otherwise I will write this on all platforms.

Write some of your reviews for the company Saraylı Tatlıcızadem etlik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *