Sanli Burma Tatlici - Cevizlidere Cd. No:42

4.6/5 based on 7 reviews

Contact Sanli Burma Tatlici

Address :

Cevizlidere Cd. No:42, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cevizlidere Cd. No:42, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
h
hüseyin başkaya on Google

h
hakkı Kazan on Google

r
recep on Google

B
Bekir Kaygusuz on Google

Guzel5
Guzel5
M
Mesut Toparlı on Google

Mükemmel. Burma kadayifta tek geçerim
Excellent. I'm the only one in Burma
C
CmL on Google

Kaliteli
Quality
Y
Yavuz Pekacar on Google

Ankara'da olup gerçek burma kadayıf yiyebileceğiniz Ender mekânlardan birisi. Bir zamanlar Murat Kadayıf vardı Yenimahalle ve Öveçler'de. Bitlisli kardeşler sahibiydi; bir de Dikimevi durağında bir Diyar burma kadayıfçı vardı, bu ikisi burma kadayıf konusunda Ankara'da en iyileri idi diyebilirim, ancak sonra zamanla el ve isim değiştirdiler ve eski tatlar kalmadı. İşte şanlı burma o eski lezzeti yeniden yakaladığım mekân oldu. Sevenlere tavsiye edilir.
It is one of the rare places in Ankara where you can eat real burmese kadayif. Once upon a time, there was Murat Kadayif in Yenimahalle and Öveçler. Bitlisli brothers owned it; there was also a Diyar burma kadayif shop at Dikimevi stop. I can say that these two were the best in Ankara in burma kadayif, but then they changed hands and names and the old tastes remained. Here, the glorious burma became the place where I recaptured that old taste. Recommended for lovers.

Write some of your reviews for the company Sanli Burma Tatlici

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *