Gaziantepli Tatlıcım

5/5 based on 4 reviews

Contact Gaziantepli Tatlıcım

Address :

06794 Etimesgut/Ankara, Turkey

Website : https://antepli-tatlcm.business.site/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

06794 Etimesgut/Ankara, Turkey
y
yakup akar on Google

S
Süleyman Çelebi on Google

Mükemmel tatlı keyfî
Perfect sweet pleasure
S
SELAHİ AYGÜN on Google

Tatlıları çok datlı.
Desserts are very datli.
Y
Yunus Koc on Google

Adamlar bu işin piri fazla söze gerek yok has gaziantepliler ve tatlılarıda son derece sağlıklı hijyen yediğim en lezzetli tatlı bunlarındı gözü kapalı güvenerek tavsiye ederim
Guys, there is no need to say too much about this work.

Write some of your reviews for the company Gaziantepli Tatlıcım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *