Sini Ev Böreği-Baklava - Esat Cd.

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Sini Ev Böreği-Baklava

Address :

C 113, Esat Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06660
Categories :
City : Çankaya/Ankara

C 113, Esat Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Turkey
N
Neslihan Demirtaş on Google

15 yıldır İstanbulda yaşıyordum Ankarada bir çok yer açılmış Sini yi de yeni farkettik ürünleri gayet güzel fakat bize magnet verdi oranın sahibi bey.Birlik mahallesine getiriyormusunuz orada oturuyorum dedim tabi dedi.Azönce aradım 1 tepsi alırsanız getiriyoruz diyor. Kardeşim söylesene 1 tepsi olursa getiririz diye magnet verirken.Herkes 1 tepsi börek niye alsın?Mecbur mu?İşletmenin önünde köy kahvesi gibi sabahtan akşama sigara çay içerek ticaret yapılmıyor işte.Ürünlerin güzel ama sen iyi bir ticaret insanı değilsin. Bir saat müşteriye telefonda yok o kadara gelmeyiz bu kadar a geliriz ,niye?çünkü orası en az 40 dakika diyor???(dün oranın karşısındaki yere 8 dakikada gittik ,hatta burayı da gittiğimiz yerden sebep keşfettik)Neyse. Börekleri güzel işletme ticaret yok.
I have been living in Istanbul for 15 years, we have recently noticed Sini, the products are very nice, but he gave us magnets, the owner of the place said, `` Do you bring it to the Birlik neighborhood? '' I said of course I am sitting there. When my brother tell me that we will bring 1 tray if he is giving magnet. Why should everybody buy 1 tray of pastry? Does it have to? There is no trade in front of the business by smoking tea from morning to night like village coffee. Your products are good but you are not a good business person. An hour is not on the phone to the customer, we don't come to that much, why? Because that says at least 40 minutes??? (yesterday we went to the opposite place in 8 minutes, we even discovered the reason from where we went) Anyway. Dumplings are nice business no business.
N
Nurhan aleçakır on Google

En son kahvaltı için gittiğimde aldığım börek ekşiydi. söyledim fakat hiç bir şey yapılmadı.ekşi böreğin porsiyon ücretini ödedim
The last time I went for breakfast, the pastry I bought was sour. I told him, but nothing was done. I paid the portion fee of the sour pastry.
M
Murat Kaya on Google

Börekler bozuk gibi bütün hepsini yiyemedik olduğu gibi çöpe attık.
As the pastries were spoiled, we could not eat them all and threw them away.
ç
çiğdem bereket on Google

Su böregi. Ve çay harikaydı Çalışanlar güler yüzlü ilgili Teşekkürler Tavsiye ediyorum Fiyat uygun ?
Water pastry. And the tea was great Employees are smiling Thanks I would recommend Affordable price ?
E
Emre KÜÇÜK on Google

Malesef bende sınıfta kaldı. Su böreği lezzetli değildi ve çay da bayat gibiydi. Fiyat konusu ise tepsi olarak alınca uygun fakat çay börek yapınca pahalıya geliyor . Otopark sıkıntı lokasyon itibarıyla.
Unfortunately, he stayed in the classroom. The water pastry was not tasty and the tea was also stale. Price subject to the tray as a convenient but when making tea pie is expensive. Parking was at a distress location.
F
Ferdi B. on Google

Börekler sıcak geldi. Çıtır ev böreği fena değildi, ancak yanındaki su böreğinde çok değişik bir yağ kokusu vardı. Resmen kusacaktım, yiyemedim. Yanında gönderilen domates salatalıktan domatesler ekşimişti kokuyordu. Salatalıklarda sorun yoktu. Çıtır ev böreği güzeldi ama öyle ahım şahım değildi açıkçası. Buradan bir daha bir şey sipariş vermem.
Donuts came hot. The crispy house pastry was not bad, but the water pastry next to it had a very peculiar oily smell. I was going to vomit, I couldn't eat. The tomato cucumber and tomato that was sent with it smelled sour. Cucumbers were okay. Crispy homemade pastry was good, but frankly, it wasn't like that. I won't be ordering anything from here again.
T
Tolunay Yılmaz (Leocorte) on Google

Börek çeşitleri oldukça tatminkar. Fiyatları da ortalama. Cafe ortamını sağlayamadılar hala ve sunumları konusunda gelişmeleri gerekiyor. Sanki bir hastanenin cafeteryası gibi ve malul nedenlerden dolayı muhite göre biraz erken kapatıyor ama mahallemize yakışan bir esnaf. Tatlı + Börek kampanyaları ise çok dikkat çekici.
The pastries are quite satisfying. Prices are also average. They still couldn't provide the cafe environment and they need to improve their presentation. It's like the cafeteria of a hospital and due to disability reasons, it closes a little earlier than the neighborhood, but it's a tradesman worthy of our neighborhood. Dessert + Pastry campaigns, on the other hand, are very remarkable.
S
Sibel yağmur on Google

Hem börek olarak hem baklava olarak yiyebileceğiniz en lezzetli ürünler burda resmen o minik fıstıklı kaymaklı baklavanin tadı hala damağımda korkarak gitmiştim fakat gerçekten şeker kullanılıyor glukoz şurubu değil!.. Su böreğine yorum bile yapamiyorum tereyağlı ve sıcak sıcak enfesss!.. sanırım hemen yarın gene gideceğim
The most delicious products you can eat both as pastry and baklava are here, officially the taste of that tiny pistachio creamy baklava is still on my palate, I was afraid, but really sugar is used, not glucose syrup!.. I can't even comment on the water pastry, buttery and hot, it's delicious!.. I think I'll go again tomorrow.

Write some of your reviews for the company Sini Ev Böreği-Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *