Gaziantep Baklavacızade - Meşrutiyet Cd. No:21 D:C

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Gaziantep Baklavacızade

Address :

Meşrutiyet Cd. No:21 D:C, 06140 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06140
Website : https://instagram.com/gaziantepbaklavacizade%3Futm_medium%3Dcopy_link
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Meşrutiyet Cd. No:21 D:C, 06140 Çankaya/Ankara, Turkey
K
Kenan Coşkun on Google

Çok Başarılı..
Very successful..
S
Satılmış Pehlivan on Google

Gayet lezzetiydi
It was very tasty
E
Erkan Özkan on Google

Elinize sağlık çok taze ve lezzetliydi
It was very fresh and delicious
E
E Ç on Google

Tavsiye ederim gayet lezzetli ve uygun fiyat
I recommend it, very tasty and reasonable price
N
Nurhak özgün Akkuş on Google

Ürünleri çok güzel çalışanları da güler yüzlü herkese tavsiye ederim
I recommend the products to everyone who is very nice and the employees are smiling
f
ferdi KAYMAZ on Google

İletişim Numarası servis dışı sanırım ulaşılamıyor
Contact Number is out of service I think it is unreachable
G
GezginChe on Google

Ekim 2021 ?Yediğimiz en kötü bakalvalardan diyebilirim. ?Hakkını yemeyelim görsel ve sunumları güzel, fakat lezzet gerçekten başarısız ya da bize öyle denk geldi. ?Midye baklavanın içi ya bayattı ya da tırt, Antep sarmasının içi kum gibi ve lezzetsizdi. ?Soğuk baklavası ortalama lezzette idi. ?Fiyat olarak uçuk değil, otalama.
October 2021 ? I can say that it is one of the worst bakalvas we have eaten. ?Let's not be unfair, the visuals and presentations are beautiful, but the taste is really unsuccessful or we came across it that way. ?The inside of the mussel baklava was either stale or tart, the inside of the Antep wrap was like sand and tasteless. ?The cold baklava was of average taste. ?It's not crazy in terms of price, it's average.
M
Muhammet Aydın on Google

Adının hakkını veren bir işletme. İsmini bilmediğim sahibi beyefendi çok kibar ve cana yakın tatlı dilli bir insan. Fıstıklı baklava önerdi, gerçekten bayıldım. Böyle esnafların çoğalması dileklerimle.
A business that lives up to its name. The owner, whose name I do not know, is a very polite and friendly person with a sweet tongue. He suggested the pistachio baklava, I really loved it. I wish more tradesmen like this.

Write some of your reviews for the company Gaziantep Baklavacızade

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *