Melekoğlu Baklava ve Börek - 187. Cd. No: 77

4.2/5 based on 8 reviews

About Melekoğlu Baklava ve Börek

 

Melekoğlu Baklava ve Börek İmalatı

MELEKOĞLU BAKLAVA

 

 SAİT USTA

           1966 Yılında Gaziantep' in Nizip ilçesine bağlı Boyluca köyünde Dünya' ya geldim. İlkokul eğitimimi Boyluca köyünde tamamladım. 1979 Yılında Gaziantep' e yerleştik. O yıllarda tatlıcılık mesleği ile tanıştım. 1981 Yılında ise Ankara' ya göç etmek zorunda kaldık.Tatlıcılık mesleğine Ankara' da devam ettim.Ankara' da tatlıcıkta ileri gelen firmalarda ustabaşı olarak yıllarca çalıştım.Dört kardeşimide yanıma alarak 2000 yılında kendi adımıza olan  MELEKOĞLUBAKLAVA adı altında firmayı kurdum.

        Bu sayede aile bireylerine iş alanı açmış oldum.Hemde siz değerli müşterilerimize Gaziantep' e özgü baklava  lezzetini ailecek sunmuş bulunmaktayız.

Contact Melekoğlu Baklava ve Börek

Address :

187. Cd. No: 77, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9978
Postal code : 06374
Website : http://melekoglubaklava.com/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

187. Cd. No: 77, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey
H
Hüseyin Erikli on Google

Artık eski tadı ve lezzeti kalmamış bugün aldığım baklava bayattı.aldığı parayı hakketmiyor. Fiyatlar yüksek olduğu için baklavaları günlük tuketemiyorlar oda bayatlamalarına sebep oluyor malesef bu baklavaları yine satışa sunuyorlar.
The baklava that I bought today is stale. It doesn't deserve the money it gets. Since the prices are high, they cannot consume the baklavas daily.
B
By. CB on Google

Su böreği çok güzel. Personel güler yüzlü. Fakat puan olarak kırdığım nokta şu: Kasada duran kişi çok asık suratlı ve alda git der gibi negatif enerjili biri.
The watermelon is very good. The staff is smiling. But the point I broke down as a point is this: The person standing at the cash register is very sullen and has negative energy as if to say go for it.
P
Pursaklar Burada on Google

Bölgede ki en iyi firmalardan birisi. Fiyat performans olarak başarılı. Yan yana bir çok firma olmasına rağmen burada her zaman daha çok müşteri görüyorum. Herkes yanılmaz herhalde ?
One of the best companies in the region. Good price performance. Although there are many companies side by side, I always see more customers here. I guess everyone is wrong ?
S
Savaş Kayretli on Google

65tl kg olan fıstıklı özel yazan baklava dışı fıstık tozu iç katmanlar cevizli çıktı. cevizli baklava ise 50-55tl arasında. fıstıklı 65-90tl arasında değişiyor. yazık küçük oyunlarla müşterimi çekeceğinizi düşünüyorsunuz, sizin gibi esnaflar hiç bir zaman ayakta kalmamıştır. 1 hafta içinde yüzde 30'dan fazla zam...
65tl kg of pistachio powder outside of baklava with pistachio, the inner layers are walnut. Walnut baklava is between 50-55tl. It varies between 65-90tl with pistachio. unfortunately you think you will attract my customers with small games, tradesmen like you have never survived. More than 30 percent increase in 1 week...
M
Muhammet Sina Durmuş on Google

Arkadaşlar samimi Bi yorum yapmak gerekirse , Katmeri güzel, lezzeti yerinde, bol fıstıklı , mekan olarak civardaki diğer işletmelerle hemen hemen aynı , fiyat olarak katmerin kilosu 80 TL, diğer tatlı çeşitleri ise fıstıklılar ortalama 60-80 TL arası...takdir sizin
Friends, if you need to make a sincere comment, Katmeri is beautiful, its taste is good, it has plenty of pistachio, the place is almost the same as other businesses in the vicinity, the price of katmerin is 80 TL per kilo, other desserts are between 60-80 TL on average...
O
OFY on Google

İdeal
A
Aladdin Hassouneh on Google

Very tasty and yummy, the packing of baklava for travel is very good
S
Skorpyo Mogul on Google

yummy yum. don't miss this place. delicious baclavale

Write some of your reviews for the company Melekoğlu Baklava ve Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *