Meywa Waffle Dondurma

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Meywa Waffle Dondurma

Address :

Kızlarpınarı Cd. 109/A, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://meywa-waffle-dondurma.business.site/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Kızlarpınarı Cd. 109/A, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey
H
Harun Kayabaşı on Google

Birçok kez alışveriş yaptım buradan . Ürünler taze ve kaliteli . Ama en çok hoşuma giden çalışanların güler yüzlü ve samimi tavırları oldu . Teşekkür ediyorum .
I have shopped here many times. The products are fresh and of high quality. But what I liked most was the smiling and sincere attitude of the employees. Thank you .
E
Ekrem Kara on Google

Kaliteli ürün uygun fiyat muhteşem lezzet. Emeginize sağlık ?
Quality product, affordable price, great taste. Good luck with your effort ?
R
RAMAZAN KOÇAK on Google

Mekan küçük ılımlı bir işletme
The venue is a small moderate business
A
Atilla Karaca on Google

Gece 1 e kadar açık uzağa gitmenize gerek yok waffle lezzetli ve kaliteli orta 15 büyük 18 tavsiye ederim güzeldi.
The waffle was delicious and I would recommend the medium 15 large 18 which was fine so you don't have to go far at night until 1 am.
E
EMRE ATAK on Google

waffleın içeriği, meyvesi, çikolatası hepsi ayrı güzeldi ve özenle hazırlanmıştı. Hamurları taze, içerik zengin, fiyat makul Yoğun bir zamana gelirseniz siparişiniz biraz gecikebiliyor o kadar normal kızlarpınarı caddesi üzerinde düzgün bir aile işletmesine benziyor umarım mekan ve kazançları büyür
waffle content, fruit, chocolate was all beautiful and carefully prepared. Dough fresh, content rich, reasonable in price If you arrive at a busy time, your order may be delayed, so it looks like a regular family business on the street of normal girls, hopefully space and gains grow
T
Tağutu red Allah'a iman on Google

nefis bir lezzet ve taze dalından yeni toplanmış gibi meyveler özellikle hamuruna bayıldım Keçiören de değil bence Ankara nın en lezzetli vafılı, pasta alacağıma doğum günün de vaffl 10 tane pastaya değer
It's a delicious taste and the fruits like freshly picked from the fresh branch, I especially love the dough. It's not in Keçiören.
M
Melike ÜÇÜNCÜ on Google

Tadı gayet güzel bol seçenek
Tastes good, lots of options
E
Elif Aktay on Google

Waffle söyledik elimize ulaştı elinize emeğinize sağlık ama paranın hakkınıı kesinlikle vermiyorsunuz. Hiç hoş değil tadı Bi garip müşteriyi Bu şekilde elinizde tutamazsınız. 5 yıldız verme sebebimde gözüksün yorumum. Herhaldee bunu yapan bilmiyor yapmasını. Çorba gibiydi resmen. Yaptığınızı size versek siz bile yemezsniz. Elinize sağlık.
We said the waffle has arrived, thank you for your hard work, but you definitely do not give your money's worth. It doesn't taste good at all. You can't keep a weird customer like this. Let my comment be the reason why I gave 5 stars. I guess whoever does this doesn't know how to do it. It was like soup. Even you wouldn't eat it if we gave you what you did. Good luck to you.

Write some of your reviews for the company Meywa Waffle Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *