Baklavacı-sezginoğlu

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Baklavacı-sezginoğlu

Address :

Güçlükaya, Baklavacı-Sezginoğlu, Kızlarpınarı Cd., 06310 Keçiören/Ankara, Turkey

Categories :
City : Keçiören/Ankara

Güçlükaya, Baklavacı-Sezginoğlu, Kızlarpınarı Cd., 06310 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Alper Hakan Galatasaray1905 on Google

Damak tadı olanlara önerilir.
It is recommended for those with taste.
ö
ömer örs on Google

çok güzel lezetli gayet iyi temiz leziz güzel mekan tatlı ları harika fiyat normal...
very nice delicious very good clean delicious nice place desserts great price normal ...
a
abdullah kocataş on Google

Güzel kaliteli baklava çeşitleri
Nice quality baklava varieties
R
Ridvan Kale on Google

Bu muhitte en güzel burma kadayıfı yediğim mekan..baklavalarıda gayet iyi
In this neighborhood, the place where I eat the best burma kadayif ... is very good in baklava
S
Sadettin Başağac on Google

Baklavalarınız çok güzel ve kaliteli. Baklavanın değişmez adresi baklavacı sezginoğlu
Your baklava is very beautiful and high quality. The unchanging address of baklava, baklava maker sezginoğlu
U
Uğur DURAK on Google

Kahramanmaraş yöresinin mükemmel lezzetini bu işletmede bulabilirsiniz. İşletmenin sahibi de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden. Güler yüzü ve usta kişiliğiyle kendilerini tanıtmışlar. Sağ olsunlar var olsunlar. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz.
You can find the perfect flavor of the Kahramanmaraş region in this establishment. The owner of the business is from Elbistan district of Kahramanmaraş. They introduced themselves with their smiling face and skillful personality. Thanks to them, they exist. We wish them good and abundant gains.
C
Coşkun Yiğit on Google

işyerindeki arkadaşlarıma baklava almak için ziyaret etmiştim gayet güler yüzlü ürünler taze çekinmeden tercih edebilirsiniz ikram içinde teşekkür ederim
I visited my friends at work to buy baklava, very friendly products are fresh, you can choose without hesitation, thank you for the treat
S
Serkan Atalay on Google

Baklavaları biraz pahalı gelebilir ama kalitesi ve lezzetine diyecek yok.
Their baklava may seem a little expensive, but its quality and taste are worth it.

Write some of your reviews for the company Baklavacı-sezginoğlu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *