Arda Simit Cafe - Bağlar Cd.

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Arda Simit Cafe

Address :

Bağlar Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06660
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bağlar Cd., 06660 Çankaya/Ankara, Turkey
h
hioNURAY GOKCE on Google

Mahallemizin efsane simitçisi üstüne tanımam hele sucuklu ve karışık olanlar enfessss
I don't know about the legendary simit maker of our neighborhood, especially the ones with sausage and mixed ones are delicious
S
Seval Alimci on Google

Simitleri sıcacık ve lezzetli. Küçük bir işletmeye göre sirkülasyon inanılmaz.
The simits are warm and delicious. For a small business, circulation is incredible.
L
Levent ZORLU on Google

Fiyatlar çok uygun guler yüz bir de giriş bölümünde sigara icilmese
The prices are very reasonable and there is no smoking in the entrance section.
M
Muharrem fındık on Google

Temiz nezih ortam tavsiye ederim gidenlere
I recommend a clean and decent environment to those who go
t
tolga altıntaş on Google

Çalışan arkadaşların enerjisi çok iyi, butik bı kafe olduğu için sürekli üretim mevcut bayat ürün yok. Bazen 3-5 dangoz bağıra bağıra muhabbet ediyor onlara denk gelmezseniz iyi
The energy of the employees is very good, since it is a boutique cafe, there is no stale product in continuous production. Sometimes 3-5 dangos shout and chat, it's good if you don't come across them.
g
gul Gül on Google

Çıtır simit, evlerede servis var,her zaman taze ve lezzetli fiyatları makul yolumun üstü genellikle eve istiyorum, servis elemanı her zaman saygılı ve kibar,kandil simiti için dün uğradım şahaneydi
Crispy bagel, served in the houses, always fresh and delicious, I usually want to go home, the prices are reasonable, the service staff is always respectful and polite, I stopped by yesterday for the oil bagel was wonderful
M
Mahsum Tatar on Google

Ankara’da yediğim en güzel simit gerçekten. Odun fırın değil. Ancak özellikle kaşarlı simitini mutlaka tadın. Malzemeden kaçınmıyorlar. Tek kötü yanı paket servisi kaldırdılar. Sanırım gelen müşteri yetiyor.
The best simit I've ever eaten in Ankara. It's not a wood oven. However, you should definitely taste the bagel with cheddar. They don't shy away from material. The only downside is they removed the takeaway. I think the customer is enough.
M
Marwan Hassobi on Google

Excellent staff

Write some of your reviews for the company Arda Simit Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *