Nazım Usta Hacıbayram Dönercisi - Sarıbağ Sk. No:31

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Nazım Usta Hacıbayram Dönercisi

Address :

Sarıbağ Sk. No:31, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +998
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Sarıbağ Sk. No:31, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
Y
Yağmur Polat on Google

Ulus’ta gezerken annemle birlikte uğradık buraya gayet güzel lezzetli döneri, tavsiye edilir fiyatlar ortalama
While we were visiting Ulus, we stopped by with my mother for a delicious doner kebab, it is recommended, prices are average
P
Papatyaaa 000krc on Google

Eski lezzeti kalmamış ama yinede fena değil döneri. Döner öncesi az mercimek çorbası aldım ama mercimekten başka herşeye benziyordu bu çorba. Fiyatlar idare eder, personel ilgili ancak etrafta çok daha iyi alternatifler var
Doner has its old taste but still not bad. I bought a little lentil soup before doner, but it looked like anything other than lentils. Prices are ok, staff is involved but there are much better alternatives around
C
Cüneyt Günçiçek on Google

Çok büyük heves ile Çayyolu semtinden geldik. Döneri kalabalıktan dolayı çok hızlı pişiriyorlar yer yer yanma ve et tüm özelliğini kaybederek sertleşiyor. Et suyu çorbası güzel gordan Engin hizmeti çok iyi. Bir daha gelmeyiz .
We came from Çayyolu district with great enthusiasm. Due to the crowd, doner kebab is cooked very quickly, it burns in places and the meat loses all its properties and becomes hard. The broth soup is nice gordan Engin service is very good. We will not come again.
A
Adem Aydın on Google

Yaprak Doner Tirnakli Pide Üstü çok Lezzetli .Ilgi Normal Haci Bayramda En Lezzetli Döneridir. 4 PORSIYON 4 ıçecek 137 TL .yaninda Sunulan Salatalar Beklemiş Olmasi Nazim Ustaya Yakişmiyor.
Yaprak Doner is Very Delicious on Nail Pita Top. It is the Most Delicious Doner in Normal Haci Bayram. 4 PORTIONS of 4 drinks. Salads served next to 137 TL. It does not suit the Master Nazim.
e
ertuğrul altınkeser on Google

Ankara da olduğum her zaman hafta da iki üç defa uğrar lezzetli dönerden yerim, ancak bazen gramajda artı eksi değişimler oluyor işletme sahibi döner ustalarını uyarmalı. Bir de bu yıl mekan sahibinin yakını olsa gerek bir delikanlı çocuk ortalıkta saçma sapan dolaşıyor, şahsen ben rahatsız oluyorum bir çaresine bakılmalı.
Every time I am in Ankara, I stop by two or three times a week and eat delicious doner, but sometimes there are plus or minus changes in weight, the owner of the business should warn the doner masters. And this year, a young boy, who must be a relative of the owner of the place, is wandering around nonsense, I personally feel uncomfortable, and it should be dealt with.
n
nazım kaplan on Google

Döneri güzel, yağlı, eti kaliteli fakat dönerin odun ateşinde olmasını isterdim. Fiyat çok yüksek. Tavuk şişi gayet güzel yapmışlardı ama onda da fiyat yüksek. Tabi mekanın yeri göz önüne alındığında bu fiyatlar normal gibi geliyor.
Doner kebab is good, oily, meat is of good quality, but I would like it to be in wood fire. The price is too high. Chicken skewers were very good, but the price was high. Of course, considering the location of the place, these prices seem normal.
O
Osman ARSLAN on Google

Dürüm dönerin ekmeği kalın olmakla birlikte dönerin lezzeti iyi. Salata taze değil, dolapta bekletilmiş gibi. Çalışmalar biraz kaba. Fiyat Bilgisi 22 Kasım 2021 / Resimde Mevcut
Although the bread of the doner kebab is thick, the flavor of the doner kebab is good. The salad is not fresh, like it has been kept in the fridge. Studies are a bit rough. Price information 22 November 2021 / Available in Picture
W
Wolf Of the Canada on Google

Delicious donair kebob ?

Write some of your reviews for the company Nazım Usta Hacıbayram Dönercisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *