Googıl Cafe Çayyolu - Park Cd. No:17/1

3/5 based on 6 reviews

Contact Googıl Cafe Çayyolu

Address :

Park Cd. No:17/1, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Park Cd. No:17/1, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
d
deniz denizz on Google

e
eray özden on Google

B
Bülent ÖZSOY on Google

S
Suskun YOKTAN on Google

T
Tunahan Köstü on Google

Elemanlarının paralarını vermeyen değersiz insanlar
Worthless people who don't pay their staff
İ
İsmail KARTAL on Google

Arkadaş lar sakın buraya çalışmaya gitmeyin para vermiyorlar birde eleman ları dövüyorlar para istedigi için adamlar antslyadan buraya gelmiş alemin kralı biziz diyorlar ankarada kimse bize kafa tutamaz diyorlarmış size söylemesi burda çalışan bir abin söylefi
Do not go here to work friends do not give money to the elements they are beating the staff s for the money they want the men came from antslyadan king of the world we say they say no one can not stand us in ankara say a brother who works here

Write some of your reviews for the company Googıl Cafe Çayyolu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *