Ömürlü

4/5 based on 8 reviews

Contact Ömürlü

Address :

2432. Cd. 149/A, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://omurlu.business.site/
Categories :
City : Yenimahalle/Çankaya/Ankara

2432. Cd. 149/A, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey
A
Ali Kara on Google

13 Mayıs 2021 tarihde 100 gram et dürüm döneri 29 TL’den sattılar. Ekrem Çoşkun’un aynı döneri 14 TL’ye sattığını söyleyince Ekrem Çoşkun ve diğer zincir döner şirketleri hakkında bir araba olumsuz laf ettiler. Akşam internetten araştırma yaptım ama söylediklerinin doğru olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadım. Fiyatı menüde görmek istedim ama ‘menü yok’ dediler. Kime sorduysam ‘bu fiyata dürüm döner olmaz’ dedi.
On May 13, 2021, they sold 100 grams of meat wraps for 29 TL. When he said that Ekrem Çoşkun sold the same doner for 14 TL, a car spoke negatively about Ekrem Çoşkun and other chain doner kebab companies. I searched the internet in the evening, but I could not find any information that what he said was true. I wanted to see the price on the menu, but they said 'no menu'. I asked whoever I asked, he said, "I can't get a full doner at this price."
S
SERDAR ÖDER on Google

Her zaman piliç çevirme aldığım bir yer. Gayet lezzetli. Tatlıları da güzel. Tavsiye ederim.
A place where I always get chicken flips. Pretty tasty. Desserts are also good. I advise.
y
yigit karaca on Google

bayat lavasa yanik tavuk doner koyup 30 lira para istiyorlar. gitmeyin
O
Orhan Kahraman on Google

Fiyatlar gayet uygun Piliç Grill ve Tavuk suyu çorba aldım lezzetliydi Temiz ve düzenli bir yer. Ama esnaf lokantası gibi salaş bir mekan Tatlılar güzel Kabak tatlısı öneririm. Sütlü tatlıların şekeri biraz ağır gelebilir
Prices are very affordable I got Chicken Grill and Chicken broth soup it was delicious A clean and tidy place. But a shabby place like an artisan restaurant Desserts are nice I recommend the pumpkin dessert. The sugar in milk desserts can be a little heavy
S
Sem Medu on Google

Geçerken piliç çevirmeleri görünce insanin iştahı açılıyor. Hep oradan piliç çevirme paket alıp devam ediyorum. Pilicin yaninda bulgur pilavı da var. Isterseniz içerde tatlı seçenekleri de var. Ben ayva ve kabak tatlıları tercih ediyorum, bunlar başarılı ama sutluler şekerli oluyor.
When you see the roasted chickens as they pass by, the appetite of the person increases. I always buy fried chicken packages from there and continue. There is also bulgur pilaf with the chicken. There are also dessert options inside if you want. I prefer quince and zucchini desserts, these are successful, but the milk is sugary.
M
Merhaba Bencen on Google

Lezzeti çok güzel, ama ekmek arası 1,5 döner yanıba 0.33 cola 90 lira ? Böyle bir fiyat varmı ?
Its taste is very good, but between bread, 1.5 doner kebabs, 0.33 cola 90 lira? Is there such a price?
Y
Yılmaz Aytemir on Google

Et Döner ve et iskenderi tavsiye ederim tatlılar çok güzel pastanede böyle tatlılar yok ailece gidile bilecek güzel bir mekan ilk defa gittim bundan sonra müdaviniyim çalışanlarda çok ilgili
I recommend Meat Doner and Meat Iskender. Desserts are very nice. There are no such desserts in the patisserie. It's a nice place to go with the family. I went for the first time, I'm a regular from now on, and the employees are very interested.
A
Alan Schwartz on Google

One of the best doner places in Ankara. Friendly service.

Write some of your reviews for the company Ömürlü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *