ŞERAFEDDIN STEAK IZGARA - 1314. Cd. No:38

4.9/5 based on 8 reviews

Contact ŞERAFEDDIN STEAK IZGARA

Address :

1314. Cd. No:38, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06460
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1314. Cd. No:38, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
Ş
Şerafeddin Çelik on Google

h
hamdullah Celik on Google

M
Mustafa Aksoy on Google

n
nuri üstün on Google

M
Mehmet Demir on Google

G
Göktuğ KALAYCI on Google

Sevdiğimiz tat yeni adres.
Taste we love is the new address.
A
Ali Murat Öztop on Google

Leziz bir Izgara için en güzel adres. Dikkatli olmak lazım bağımlılık yapıyor.
The most beautiful address for a delicious grill. Being careful is addictive.
Y
Yavuz DAĞCI on Google

Yemek yemenin keyfe dönüştüğü adres. Etler çok lezzetli, özellikle karski, beyti, yaprak şiş favorimdir. Salatası, dolması, soslu mantarı çok başarılı. Lezzetli steak keyfi sonrası hala yeriniz varsa havuç dilimininde tadına bakmayı unutmayın.
The address where eating turns into a pleasure. The meats are very tasty, especially karski, beyti, leaf skewers are my favorite. Salad, stuffed, mushroom with sauce are very successful. If you still have space after delicious steak enjoyment, don't forget to taste it in carrot slice.

Write some of your reviews for the company ŞERAFEDDIN STEAK IZGARA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *