Tarihi Ulus Aspava - Çirmen Sk. No:1

3.4/5 based on 8 reviews

Contact Tarihi Ulus Aspava

Address :

Çirmen Sk. No:1, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Çirmen Sk. No:1, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
e
erhan yaptı on Google

Yemekler ortalamanın çok altında. Zorda kalmadıkça gelinecek yer değil
Food is well below average. Not a place to come unless you have to
Ç
Çekilmeyin BenDoktorDeğilim on Google

Kapanmış mekan. Açıkken güzel bir yerdi.
Closed venue. It was a nice place when it was open.
A
Ahmet emre Yılmaz on Google

Gelen domates kebabı altını ğstüne getirdim gelen et bu kadarcık... daha fazla yoruma gerek yok heralde. 23 TL
I brought the tomato kebab from the meat to the bottom ... there is no need for further interpretation. $ 23
A
ALİ RIZA ÜNSAL on Google

Çok lezzetli yemekleri var teşekkürler tavsiye ederim
It has very delicious food, thank you, I recommend it
T
Tuncay Çakmak on Google

Servis çok iyidi. SSK durum fena değildi. İsminin neden SSK olduğunu sorduk. Bilemediler.
Service was very good. SSK situation was not bad. We asked why his name was SSK. They didn't know.
A
Ali Yalmancı on Google

İki arkadaş gittik servisler çok geç geliyor ilgi yok İskender yedik ikimizde zehirlendik. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
We went with two friends, the services are very late, no interest, we ate İskender, we both got poisoned. I definitely do not recommend.
O
Oğuz Han Bektaş on Google

Sivas'tan geldik Ankara'da girdiğimiz en iyi yerdi hizmet Güleryüz ile karşılandık yemeklerde lezettliydi herkese tavsiye ederim
We came from Sivas, it was the best place we entered in Ankara, we were greeted with a smiling face, the food was delicious, I recommend it to everyone
A
Atheer on Google

Loovve it Loovve it Loovve it

Write some of your reviews for the company Tarihi Ulus Aspava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *